SNI-tabell

Klicka på diagrammen för att se större bilder

BYGGINDUSTRIN ENL SNI 2007

F BYGGINDUSTRI

 • 41 Byggentreprenörer
 • 41.1 Utvecklare av byggprojekt
 • 41.2 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
 • 42 Anläggningsentreprenörer
 • 42.11 Anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar
 • 42.12 Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor
 • 42.13 Anläggningsentreprenörer för broar och tunnlar
 • 42.21 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom värme, vatten och avlopp
 • 42.22 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom el och telekommunikation
 • 42.91 Vattenbyggnadsentreprenörer
 • 42.99 Övriga anläggningsentreprenörer
 • 43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer
 • 43.11 Rivningsfirmor
 • 43.12 Firmor för mark- och grundarbeten
 • 43.13 Firmor för markundersökning
 • 43.21 Elinstallationsfirmor
 • 43.22 VVS-firmor
 • 43.29 Andra bygginstallationsfirmor
 • 43.31 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
 • 43.32 Firmor för byggnadssnickeriarbeten
 • 43.33 Golv- och väggbeläggningsfirmor
 • 43.34 Målerier och glasmästerier
 • 43.39 Andra firmor för slutbehandling av byggnader
 • 43.91 Byggnadsplåtslagerier och andra entreprenörer för takarbeten
 • 43.99 Övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

BYGGINDUSTRIN ENL SNI 2002

F BYGGVERKSAMHET

 • 45 Byggverksamhet
 • 45.11 Rivning av hus; markarbeten
 • 45.12 Markundersökning
 • 45.21 Uppförande av hus och andra byggnadsverk
 • 45.22 Takarbeten
 • 45.23 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
 • 45.24 Vattenbyggnad
 • 45.25 Andra bygg- och anläggningsarbeten
 • 45.31 Elinstallationer
 • 45.32 Isoleringsarbeten
 • 45.33 VVS-arbeten
 • 45.34 Andra bygginstallationer
 • 45.41 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
 • 45.42 Byggnadssnickeriarbeten
 • 45.43 Golv- och väggbeläggningsarbeten
 • 45.44 Måleri- och glasmästeriarbeten
 • 45.45 Annan slutbehandling av byggnader
 • 45.50 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

DEFINITION AV SAMH.BYGGN.SEKTORN (SNI 2007)

Byggindustrin (SNI 41- 43)

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68)

Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d. (SNI 71.1)

Byggmaterialindustrierna (delar av SNI 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31 och 33)

DEFINITION AV SAMH.BYGGN.SEKTORN (SNI 2002)

Byggverksamhet (SNI 45)

Fastighetsverksamhet (SNI 70)

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (SNI 74.2)

Byggmaterialindustrierna (delar av SNI 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28 och 31)

Nyheter - statistik
2017-07-25

Fakta om utrikes födda i byggbranschen

Inom byggindustrin är andelen utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Till största delen kommer de utrikes födda i byggindustrin från europeiska länder. 

Läs mer
2016-09-26

Peab återigen största byggföretaget på den svenska marknaden

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden. Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från Sveriges Byggindustrier. Ny på listan över de tio största företagen är Serneke Group, på plats nummer 8.  

Läs mer
2016-01-20

Fakta om byggandet 2015

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av väsentlig betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den tillhandahåller de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läs mer
skriv ut