30 största byggföretagen

Underlag: Årsredovisningar för räkenskapsåret 2014 avseende företag med näringsgrenskod 41-42 och 43.9.

Källor: Creditsafe

Omsättning: Redovisas för Sverige, utlandet samt hela koncernen. Omsättningen avser koncernens nettoomsättning. 

Antal Anställda: Redovisas för koncernens anställda i Sverige och i utlandet. 

Koden ”NY” på listan innebär att bolaget/koncernen inte fanns med på listan under föregående år. Detta utesluter inte att bolaget/koncernen kan ha förekommit på tidigare års listor. 

Frågor besvaras av Johan Deremar, nationalekonom

Sveriges 50 största byggföretag 2015

Rapporten De 50 största bygg- och anläggningsföretagen 2015

Tidigare års sammanställningar

2014

2013

2012

2011

skriv ut