Povel verksamhetsledning 2018-04-13

Bra genomslag i media sista tiden

Nyheter om Povel har fått stort genomslag i media senaste veckorna.  Nyheten om att Povel passerat 200 företag har publicerats i minst 6 tidningar och magasin, däribland Kvalitetsmagasinet. Dessutom gjordes i senaste nummret av tidningen Byggindustrin ett reportage med utgångspunkt från två av våra duktiga Povelföretag.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Bra genomslag i media sista tiden