Bra att kommunala handläggare får mer tid till bygglov
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2017-03-16

Bra att kommunala handläggare får mer tid till bygglov

Regeringen vill ta bort krav på bygglov för balkonger, altaner, solceller och solfångare, rapporterar media. Därmed kan kommunernas handläggare ägna mer tid åt bygglov till bostäder. - Vi tycker det är bra om kommunerna inte behöver lägga tid på så mycket detaljer i sin handläggning. Regeringen och Peter Eriksson tar här ett litet steg i rätt riktning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Bostadsministern har också påpekat kommunernas olika tillämpning av de lagar och bestämmelser som finns kring byggandet, vilket välkomnas av Sveriges Byggindustrier.
- En ökad enhetlighet över landet skulle göra beslut mer förutsägbara, vilket är mycket önskvärt från branschen, säger Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER