Boverket vill styra upp verifieringen av byggnaders energiprestanda
Energi & Miljö 2016-06-07

Boverket vill styra upp verifieringen av byggnaders energiprestanda

Boverket föreslår tydligare krav i BBR på verifiering av en byggnads energiprestanda och en ny metod för att bestämma energiprestanda vid normalt brukande. Metoden föreslås regleras av en ny föreskrift som kallas för BEN.

Den nya föreskriften BEN ska tillämpas både vid verifiering av att en byggnad uppfyller energikraven i BBR och vid bestämning av en byggnads energiprestanda i en energideklaration. Syftet med den föreslagna nya föreskriften är att förtydliga hur normalt brukande av en byggnad ska fastställas.

- Det är positivt att Boverket vill styra upp verifieringen av byggnaders energiprestanda. Det är viktigt för en rättvis konkurrens. Vi har länge förespråkat att Svebys branschstandard ska användas för verifiering, och det ska bli spännande att få veta om Boverket nu går på vår linje, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Remiss av förslaget

Boverket kommer under vecka 23 att skicka ut förslaget till den nya föreskriften på remiss. Sista dag för att svara på remissen är den 22 augusti 2016. Sveriges Byggindustrier kommer att besvara remissen.

Boverket kommer att skicka ut förslaget till ändrade föreskrifter om verifiering och om metod för bestämning av energiprestanda vid normalt brukande, före det planerade förslaget till ändrade föreskrifter för att införa bestämmelser om nära-nollenergibyggnader (NNE) i Sverige. Det kan tyckas vara att göra saker i fel ordning men anledningen till att föreskrifterna om verifiering måste skyndas på är att EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige och dessa förändringar behöver därför tidigareläggas.

Överträdelseärendet handlar om att det i direktivet om byggnaders energiprestanda står att en byggnads energiprestanda ska bestämmas på grundval av den beräknade eller faktiska energi som förbrukas för att uppfylla olika behov som är knutna till ”normalt bruk” av byggnaden. I BBR anges att kraven gäller faktisk, uppmätt energianvändning. Det EU-kommissionen anmärker på är att det i BBR inte finns någon juridiskt bindande metod för hur man ska normalisera det uppmätta värdet.

Boverket kommer att fatta beslut om ändrade regler i BBR och den nya föreskriften BEN under hösten 2016.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef