_MG_3820.jpg
Maria Brogren, energi- och miljöchef
Foto: Rosie Alm
Energi & Miljö 2014-11-04

Boverket har landat rätt

Boverket redovisade igår sitt regeringsuppdrag att utreda om krav på individuell mätning på lägenhetsnivå av värme och tappvarmvatten vid nybyggnad och ombyggnad är kostnadseffektivt. Boverkets slutsats är att det inte är kostnadseffektivt att kräva individuell mätning och debitering av värme och kyla.

– Vi välkomnar och instämmer i Boverkets slutsatser. Krav på individuell mätning och debitering av värme är ett EU-beslut som inte passar i Sverige. Vi bygger hus med bra klimatskal och effektiva uppvärmningssystem med ett systemtänk. Att lägga över ansvaret för energieffektiviseringen på enskilda hyresgäster som har liten möjlighet att påverka, annat än att sänka inomhustemperaturen någon grad, är inte rätt väg att gå, säger Maria Brogren energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har länge hävdat att införandet av ett krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i enskilda lägenheter inte är ett kostnadseffektivt sätt att styra mot ökad energieffektivisering i Sverige.

– Vi har också varit oroliga för de så kallade delade incitament som krav på mätning och debitering av värme på lägenhetsnivå skulle leda till. Att hyresgästen betalar värmenotan motverkar fastighetsägarens incitament att vidta energieffekt­iviserings­åtgärder som t.ex. tilläggsisolering och fönsterbyte eftersom det inte är fastighetsägaren som kommer att spara pengar på energibesparingen, säger Maria Brogren.

Nu hoppas Sveriges Byggindustrier att regeringen, eller den myndighet som utses av regeringen, meddelar närmare föreskrifter med utgångspunkt i Boverkets slutsatser.

Mer information

Om Boverkets regeringsuppdrag

Boverket redovisade igår (3 november 2014) sitt regeringsuppdrag att utreda när individuell mätning och debitering av värme, tappvarmvatten och kyla är kostnadseffektivt och ange i vilka fall krav ska ställas. Boverkets slutsats är att individuell mätning och debitering av värme eller kyla på lägenhetsnivå inte är kostnadseffektivt. För tappvarmvatten görs bedömningen att individuell mätning under vissa förutsättningar är lönsamt men att sannolikheten för lönsamhet totalt sett är allt för låg för att införa ett krav. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef