DSC_3842.JPG
Foto: Björn Wellhagen
Konjunktur & Prognos 2014-06-18

Bostadsinvesteringarna skjuter i höjden

Den allt starkare tillväxten i svensk ekonomi under fjolåret genererar kraft till byggindustrin i år. Bostadsbyggandet ökar under prognosperioden, 2014-2015, vilket leder till starkt stigande investeringar i år. Uppgången blir bred, då även lokal- och anläggningsinvesteringarna ökar under perioden. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går långsamt åt rätt håll och även i Sverige fortsätter ekonomin att successivt förbättras. Det är hushållen som kommer att vara motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det var även de som gav bostadsbyggandet ett lyft under slutet av fjolåret.

– Vi ser bred uppgång framför oss, där framför allt byggandet av flerbostadshus går exceptionellt bra för tillfället. I år är det endast infrastrukturinvesteringarna som minskar och inom järnväg faller investeringarna för fjärde året i rad. Det är först nästa år som infrastrukturbyggandet börjar ta igen förlorad mark, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Byggkonjunkturen

Mer Information

Byggkonjunkturen nr 2-2014

Sammanfattning

Pressmeddelande

Prenumerera på Byggkonjunkturen

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Johan Deremar, nationalekonom