Bostadsbyggandet tog plats i Almedalen
Bostäder & Infrastruktur 2017-07-27

Bostadsbyggandet tog plats i Almedalen

Årets Almedalsvecka lockade rekordmånga aktörer och självklart var Sveriges Byggindustrier på plats. Vi arrangerade två egna seminarier, medverkade på betydligt fler anordnade av andra, bjöd på mingel, nätverksträffar, luncher och genomförde en rad enskilda möten med olika personer.

- Vårt mål med Almedalsveckan var att skapa och upprätthålla relationer och att prata med makthavare och opinionsbildare om vad vi anser behöver göras för ett ökat byggande. Det har vi lyckats med, säger Håkan Lind, kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier.

Veckan inleddes traditionsenligt med Sveriges Byggindustriers och Svensk Byggnärings stora Byggmingel. Ca 350 gäster samlades i Svenskt Näringslivs trädgård i Visby för att mingla och för att diskutera såväl installationer som kompetensförsörjning. I minglet syntes tre ministrar och åtminstone två generaldirektörer – Boverkets och Ekobrottsmyndighetens.

På måndagen arrangerades Sveriges Byggindustriers seminarium om hur infrastruktursatsningar kan leda till fler bostäder. Ett 100-tal åhörare fick ta del av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH, vision om helt nya städer utanför storstäderna. Därpå följde en paneldebatt med bland andra Miljöpartiets Emma Hult, Centerpartiets Ola Johansson och JM:s Nancy Mattsson.

Lite senare på dagen var det dags för ett seminarium om den nya lag som kräver att företag av en viss storlek ska hållbarhetsrapportera. Det kommer att direkt påverka många företag i byggbranschen som måste skapa nya rutiner för att samla och synliggöra sitt hållbarhetsarbete, berättade Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Under veckan medverkade Sveriges Byggindustriers experter även på ett tiotal seminarier arrangerade av andra organisationer. Bland annat diskuterades kompetensförsörjning, stigande havsnivåer och energieffektivisering. Sveriges Byggindustrier arrangerade även luncher med civilutskottet, med trafikutskottet för att diskutera bostäder och infrastruktur samt med delar av skatteutskottet för att prata om ROT.

- Bostäder och infrastruktur var en stor fråga i årets Almedalsprogram. Det är inte så konstigt med tanke på att Sverige behöver bygga minst 700.000 bostäder till 2025, enligt Boverket. Ska det bli möjligt måste vi få en diskussion om vad som krävs för en fungerande bostadsmarknad, hur vi kan trygga kompetensförsörjningen i branschen och hur vi kan bygga hållbart, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

Under veckan passade Björn Wellhagen även på att marknadsföra Sveriges Byggindustriers seminarieserie Forum för bostäder och infrastruktur som under hösten kommer att fokusera på vad som krävs för att alla ska kunna få en bostad. Nästa tillfälle är den 7 september. Med ett år kvar till valet kommer då partiernas valstrateger att få ge sin bild av huruvida bostäder och infrastruktur kommer att bli en viktig fråga i valet 2018.

skriv ut
epost
Share
skriv ut