Bostadsbyggande i fokus i nya infrastrukturpropositionen
Foto: Björn Wellhagen
Bostäder & Infrastruktur 2016-10-06

Bostadsbyggande i fokus i nya infrastrukturpropositionen

Regeringen presenterade i dag en ny infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Totalt sett aviserar regeringen en plan på 622,5 Mdkr vilket är 100 Mdkr eller knappa 20 procent mer än föregående infrastrukturproposition.

– Vi är naturligtvis glada över att bostadsbyggandet varit i fokus när man tagit fram planen och att samordningen mellan infrastruktur och bostadsbyggande betonas.  Det är en förutsättning för att nå 700 000 nya bostäder, säger Ola Månsson vd Sveriges Byggindustrier.

– De ökade satsningarna på järnvägsunderhåll är nödvändiga. Vi hade gärna sett att utvecklingen av transportsystemet i övrigt ökat lika mycket för att nå ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle, vilket också är regeringens mål med propositionen, fortsätter Ola Månsson.

Mer information

På måndag, 10/10 arrangerar Sveriges Byggindustrier ett seminarium om infrastukturpropositionen där bl.a. infrastrukturminister Anna Johansson medverkar: Lunchseminarium om infrastrukturpropositionen

skriv ut
epost
Share
skriv ut