MENY Övriga sidor
 
Bostadsbyggande åt alla inkomstgrupper – vad kan stat och kommuner göra?
2017-03-24

Bostadsbyggande åt alla inkomstgrupper – vad kan stat och kommuner göra?

Datum: 21 april 2017 13:15 till 15:15

Ort: Örebro

Många människor har svårt att hitta en bostad och särskilt besvärligt är det för hushåll med låga inkomster. Köerna till hyreslägenheter växer, trångboddheten ökar och trots att det byggts mycket på senare tid räcker det inte. I en ny ESO-rapport, ”Bygg mer för fler”, diskuterar Thomas Kalbro och Hans Lind statens och kommunernas roll i bostadsbyggandet. Vad kan göras – och av vem – för att förbättra situationen?

Frågor som tas upp är bland annat:
• Ska staten ställa hårdare krav på kommunerna när det gäller att planera för bostäder till hushåll med låga inkomster?
• Hur kan staten underlätta för kommunerna att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen?
• Borde Sverige ta lärdom av vad som görs i andra länder, t.ex. krav på socialt fokus i byggprojekt?

Vid seminariet presenterar författarna rapporten. Därefter diskuteras vad som kan göras för att få fart på bostadsbyggandet, i synnerhet det som riktar sig till hushåll med låga inkomster.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, medverkar.

Kontakt:
Anmälan senast 18 april till, fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG BI-kalendern