Rapporter om Bostäder och Infrastruktur

Rapporter om Bostäder och Infrastruktur

Här har vi samlat aktuella rapporter om Bostäder och Infrastruktur. För fler rapporter, se vår publikationswebb.

Fler billigare och bättre bostäder

Rubriken på denna rapport är “Fler, billigare och bättre bostäder”. Med detta avser vi:

• Fler – större flexibilitet i regelverket ger fler kombinationsmöjligheter avseende storlek och orientering
• Billigare – ett effektivare utnyttjande av byggvolym och mark ger lägre kostnad per bostad
• Bättre – vår studie ger en ökad mångfald av lägenhetstyper och därmed större möjligheter för individen att få en bostad som passar de egna behoven. Mer flexibel orientering efter väderstreck och omgivning ger nya kvaliteter. Fler bostäder och fler boende i ett område ger ökat underlag för service.

Läs mer och ladda hem rapporten


Byggkostnader och konkurrens – hur är det egentligen?Byggkostnader och konkurrens – hur är det egentligen?

I den bostadspolitiska debatten pekas ofta byggkostnaderna ut som boven i dramat, skyldig till varför det inte byggs tillräckligt mycket. Det hävdas att det finns ett samband mellan höga byggkostnader och en allt för svag konkurrens på byggmarknaden. Vad menar man då med byggkostnader och hur påverkar dessa utbudet av bostäder? Hur ser konkurrensen bland byggföretag ut i Sverige och på vilket sätt påverkar denna kostnaderna?

I den här rapporten försöker vi reda ut och svara på ett antal vanligt förekommande frågor som handlar om byggkostnader och vår branschs konkurrenssituation. Till vår hjälp använder vi andras rapporter, statistik från SCB och egen statistik från vår medlemskår bestående av cirka 3300 medlemsföretag.

Läs mer och ladda ner hela rapporten


En skattemässig jämförelse mellan boende i bostadsrätt och hyresrättEn skattemässig jämförelse mellan boende i bostadsrätt och hyresrätt

I denna rapport redogör vi för de nu gällande reglerna för beskattning av boende i hyresrätt respektive bostadsrätt och analyserar om reglerna kan anses neutrala

Sammanfattningsvis anser vi att neutralitetsbedömningen är komplex och att det är svårt att hitta en faktisk sanning. Vår uppfattning är dock att åtskilligt av tidigare presenterade slutsatser bör nyanseras och att det är långt ifrån självklart att bostadsrätten utifrån ett neutralitetsperspektiv är förmånligare beskattad än hyresrätten.

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Överklagande av detaljplaner i praktikenÖverklagande av detaljplaner i praktiken

Sveriges Byggindustrier konstaterar att omfattningen och betydelsen av överklagade detaljplaner för bostadsbyggandet är stor. I ett examensarbete på KTH av Gustaf Davidsson framkommer att 5.000 av 10.000 planerade bostäder berördes av överklaganden. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes.

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Går det att bygga små yteffektiva lägenheter?Går det att bygga små yteffektiva lägenheter?

Ikano Bostad har tagit fram en utredning om vilka hinder som finns i byggreglerna för att lyckas bygga små yteffektiva bostäder. 

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktionerEffekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner

Vi har undersökt vilka effekter amorteringskrav, skuldkvotstak, avveckling av ränteavdrag och sänkt bolånetak skulle ha på bostadsbyggandet. Om alla åtgärderna införs kommer det att påverka priset på bostäder på 10-15 procent. Samtidigt skulle byggandet minska med cirka 10 procent och det blir ännu svårare att nå upp till målet på 700.000 bostäder till 2025. 

Det blir en målkonflikt mellan rädslan för hushållens skuldsättning och viljan att bygga bostäder. Hotet måste ställas mot behovet och frågan är vilket som är störst och vilka åtgärder som behöver komma först. De åtgärder som delvis löser det ena problemet bromsar i andra änden. 

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Fler rapporter

För fler rapporter, se vår publikationswebb.

Nyheter
2017-06-20

Höghastighetsjärnvägen ska byggas tillsammans med branschen

På ett seminarium i förra veckan redovisade Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och medverkande entreprenörer resultatet för studien av olika produktionsmetoder för effektivare byggande av höghastighetsjärnväg på mark eller bro Hässleholm-Lund.
Läs referatet på Trafikverkets hemsida

Läs mer
2017-06-13

Ökad konkursrisk för små byggföretag

Det är full fart i byggindustrin men ändå ser vi en ökning av konkurserna. Hur kommer det sig och vilka orosmoln kan vi se framöver? Läs vår rapport

Läs mer
2017-06-12

Höghastighetsjärnväg på bank eller bro?

Trafikverket har i samarbete med Sveriges Byggindustrier under våren 2017 genomfört en studie för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund. Två utformningskoncept har studerats; ett i markplan och ett på landbro. Om detta handlar tisdagens seminarium i Stockholm. Läs mer och följ direktsändningen här!

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER