Rapporter om Bostäder och Infrastruktur

Rapporter om Bostäder och Infrastruktur

Här har vi samlat aktuella rapporter om Bostäder och Infrastruktur. För fler rapporter, se vår publikationswebb.

Byggkostnader och konkurrens – hur är det egentligen?Byggkostnader och konkurrens – hur är det egentligen?

I den bostadspolitiska debatten pekas ofta byggkostnaderna ut som boven i dramat, skyldig till varför det inte byggs tillräckligt mycket. Det hävdas att det finns ett samband mellan höga byggkostnader och en allt för svag konkurrens på byggmarknaden. Vad menar man då med byggkostnader och hur påverkar dessa utbudet av bostäder? Hur ser konkurrensen bland byggföretag ut i Sverige och på vilket sätt påverkar denna kostnaderna?

I den här rapporten försöker vi reda ut och svara på ett antal vanligt förekommande frågor som handlar om byggkostnader och vår branschs konkurrenssituation. Till vår hjälp använder vi andras rapporter, statistik från SCB och egen statistik från vår medlemskår bestående av cirka 3300 medlemsföretag.

Läs mer och ladda ner hela rapporten


En skattemässig jämförelse mellan boende i bostadsrätt och hyresrättEn skattemässig jämförelse mellan boende i bostadsrätt och hyresrätt

I denna rapport redogör vi för de nu gällande reglerna för beskattning av boende i hyresrätt respektive bostadsrätt och analyserar om reglerna kan anses neutrala

Sammanfattningsvis anser vi att neutralitetsbedömningen är komplex och att det är svårt att hitta en faktisk sanning. Vår uppfattning är dock att åtskilligt av tidigare presenterade slutsatser bör nyanseras och att det är långt ifrån självklart att bostadsrätten utifrån ett neutralitetsperspektiv är förmånligare beskattad än hyresrätten.

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Överklagande av detaljplaner i praktikenÖverklagande av detaljplaner i praktiken

Sveriges Byggindustrier konstaterar att omfattningen och betydelsen av överklagade detaljplaner för bostadsbyggandet är stor. I ett examensarbete på KTH av Gustaf Davidsson framkommer att 5.000 av 10.000 planerade bostäder berördes av överklaganden. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes.

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Går det att bygga små yteffektiva lägenheter?Går det att bygga små yteffektiva lägenheter?

Ikano Bostad har tagit fram en utredning om vilka hinder som finns i byggreglerna för att lyckas bygga små yteffektiva bostäder. 

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktionerEffekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner

Vi har undersökt vilka effekter amorteringskrav, skuldkvotstak, avveckling av ränteavdrag och sänkt bolånetak skulle ha på bostadsbyggandet. Om alla åtgärderna införs kommer det att påverka priset på bostäder på 10-15 procent. Samtidigt skulle byggandet minska med cirka 10 procent och det blir ännu svårare att nå upp till målet på 700.000 bostäder till 2025. 

Det blir en målkonflikt mellan rädslan för hushållens skuldsättning och viljan att bygga bostäder. Hotet måste ställas mot behovet och frågan är vilket som är störst och vilka åtgärder som behöver komma först. De åtgärder som delvis löser det ena problemet bromsar i andra änden. 

Läs mer och ladda ner hela rapporten


Fler rapporter

För fler rapporter, se vår publikationswebb.

Nyheter
2017-03-16

Bra att kommunala handläggare får mer tid till bygglov

Regeringen vill ta bort krav på bygglov för balkonger, altaner, solceller och solfångare, rapporterar media. Därmed kan kommunernas handläggare ägna mer tid åt bygglov till bostäder. - Vi tycker det är bra om kommunerna inte behöver lägga tid på så mycket detaljer i sin handläggning. Regeringen och Peter Eriksson tar här ett litet steg i rätt riktning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2017-03-10

Vinnarna av Byggopus 20:16 korade

Den 9 mars samlades de studenter som blivit nominerade till uppsatstävlingen Byggopus 20:16. Högskolor och universitet hade nominerat 21 examenarbeten från hela landet tävlingen. ByggOpus är ett pris som delas ut till de bästa examensarbetena, 15 och över 15 poäng, bland landets högskole- och universitetselever på de bygginriktade programmen. Dessutom utdelades ett hederspris och ett pris för bästa presentation. 

Läs mer
2017-03-06

För få byggjobbare bromsar nya bostäder

I dag saknas 40 000 byggjobbare för att vi ska kunna nå det uppsatta bostadsmålet 700 000 nya bostäder till 2025, skriver Björn Wellhagen, näringspolitsk chef, i en debattartikeln i Göteborgs Posten.

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER