_U6A9043-BIportrtt.jpg

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Sverige har den högsta befolkningstillväxten i relation till folkmängd sedan industrialiseringen på 1860-talet. För att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver kompetensförsörjningen till byggindustrin säkras. Infrastruktursatsningar måste bli en motor för bostadsbyggande och trösklarna till bostadsmarknaden sänkas.

Idag saknas en fungerande bostadspolitik för individen som varken har kapital och kötid. Den dysfunktionella bostadsmarknaden försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Så försämras förutsättningarna för tillväxt och välfärd.

Sveriges Byggindustrier verkar för att fler ska känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan. För att bibehålla en hög och jämn byggtakt krävs:

• Säkerställande av kompetensförsörjningen  
• Färre hinder för kapitalsvaga grupper
• Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Därtill behövs åtgärder för att stimulera fortsatt regionförstoring, förbättra lokala pendlingsmöjligheter samt underlätta för varu- och godstransporter.

• Investera bort infraskulden
• Skapa ramverk för finansierings- och genomförandereformer
• Utveckla och effektivisera plan- och bygglovsprocesser

Sveriges Byggindustrier vill ha en långsiktig bostadspolitik med bred politisk förankring. Vi arbetar för en sund konkurrens på lika villkor för företagen i vår bransch. 

Nyheter
2019-10-04

Kreditrestriktionernas effekter på ekonomisk tillväxt

Hallå där! Anna Broman, bostadspolitisk expert, som den 4 oktober presenterar rapporten Var det värt det? Kreditrestriktionernas effekter på ekonomisk tillväxt som Sveriges Byggindustrier tagit fram tillsammans med Evidensgruppen.

Läs mer
2019-09-17

Snabbanalys av höstbudget: "Det politiska läget är osäkert"

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, som gör en första snabbanalys av regeringens budgetproposition för 2020 och hur den påverkar bygg- och anläggningsbranschen.  

Läs mer
2019-04-10

"Det som förvånar är allt som saknas i budgeten."

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, som tagit del av regeringens vårbudget. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut