Bostäder & Infrastruktur

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Behoven av nya bostäder och förbättrad infrastruktur är stora. Dagens brister försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd.

För att få igång bostadsbyggandet anser vi att det behövs åtgärder som

  • Ökar rörligheten på bostadsmarknaden
  • Underlättar för kapitalsvaga grupper
  • Säkerställer att det finns resurser för att bygga mer

Samtidigt krävs en rad åtgärder för att förbättra infrastrukturen så att människor kan pendla till och från jobbet och så att vi kan transportera varor:

  • Skapa ramverk för finansierings- och genomförandeformer. Mer infrastruktur för pengarna genom rätt prioriteringar och ökad produktivitet.
  • Effektivisera planeringsprocessen
  • Underhållsplaner med finansiering

Sveriges Byggindustrier arbetar med att skapa förutsättningar för fler hus och fler vägar och järnvägar. Vi vill ha långsiktiga och tydliga regler med bred politisk förankring. Vi vill ha sunda villkor för företagen i branschen och konkurrens på lika villkor.

Läs mer om hur vi kan få en fungerande bostadspolitik för alla


Nyheter
2017-12-14

Sveriges Byggindustrier välkomnar höjt bostadstillägg

Taket i bostadstillägget höjs. Sveriges Byggindustrier har under lång tid verkat för att ge hushåll med knappa marginaler bättre möjligheter att finansiera sitt boende. Därför är beskedet från riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp välkommet.

Läs mer
2017-11-30

Skuldkvotsbroms får samhällsbygget att tappa farten

Regeringen går på Finansinspektionens linje gällande skärpta amorteringskrav. Sveriges Byggindustrier menar att beslutet spär på osäkerheten i ett redan osäkert marknadsläge.

Läs mer
2017-11-23

Regionala Anläggningsdagar 2018

Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen bedriver ett omfattande samarbete för att bidra till ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut