Bostäder & Infrastruktur

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Sverige har den högsta befolkningstillväxten i relation till folkmängd sedan industrialiseringen på 1860-talet. För att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver kompetensförsörjningen till byggindustrin säkras. Infrastruktursatsningar måste bli en motor för bostadsbyggande och trösklarna till bostadsmarknaden sänkas.

Idag saknas en fungerande bostadspolitik för individen som varken har kapital och kötid. Den dysfunktionella bostadsmarknaden försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Så försämras förutsättningarna för tillväxt och välfärd.

Sveriges Byggindustrier verkar för att fler ska känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan. För att bibehålla en hög och jämn byggtakt krävs:

• Säkerställande av kompetensförsörjningen  
• Färre hinder för kapitalsvaga grupper
• Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Därtill behövs åtgärder för att stimulera fortsatt regionförstoring, förbättra lokala pendlingsmöjligheter samt underlätta för varu- och godstransporter.

• Investera bort infraskulden
• Skapa ramverk för finansierings- och genomförandereformer
• Utveckla och effektivisera plan- och bygglovsprocesser

Sveriges Byggindustrier vill ha en långsiktig bostadspolitik med bred politisk förankring. Vi arbetar för en sund konkurrens på lika villkor för företagen i vår bransch.

Läs mer om hur vi kan få en fungerande bostadspolitik för alla


Nyheter
2019-01-17

Lokal opinionsbildning ger medlemsnytta i Umeå

Hallå där! Christer Johansson, lokalchef Västerbotten, som blivit inbjuden av Umeå-regionens regionråd för att diskutera vad som kan göras för att underlätta byggande på landsbygden.

Läs mer
2018-11-08

Fredrik Kristiansson: "Alla transportslag behövs"

Den 7 och 8 november arrangerade Sveriges Byggindustrier, Norrbottens Handelskammare och Botniska Korridoren för sjätte året i rad ”Logistiskdag Norr”. Hallå där! Fredrik Kristiansson, lokalchef Luleå och ansvarig för Norrbottens byggförening.

Läs mer
2018-09-26

Grattis Westerlind Fastigheter - Årets insats i Västernorrland!

Sveriges Byggindustrier gratulerar Westerlind Fastigheter till segern i Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland. Priset delades ut i samband med en galamiddag i Sundsvall den 21 september. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut