Bostäder & Infrastruktur

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Behoven av nya bostäder och förbättrad infrastruktur är stora. Dagens brister försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd.

För att få igång bostadsbyggandet anser vi att det behövs åtgärder som

  • Ökar rörligheten på bostadsmarknaden
  • Underlättar för kapitalsvaga grupper
  • Säkerställer att det finns resurser för att bygga mer

Samtidigt krävs en rad åtgärder för att förbättra infrastrukturen så att människor kan pendla till och från jobbet och så att vi kan transportera varor:

  • Skapa ramverk för finansierings- och genomförandeformer. Mer infrastruktur för pengarna genom rätt prioriteringar och ökad produktivitet.
  • Effektivisera planeringsprocessen
  • Underhållsplaner med finansiering

Sveriges Byggindustrier arbetar med att skapa förutsättningar för fler hus och fler vägar och järnvägar. Vi vill ha långsiktiga och tydliga regler med bred politisk förankring. Vi vill ha sunda villkor för företagen i branschen och konkurrens på lika villkor.

Läs mer om hur vi kan få en fungerande bostadspolitik för alla

700.000 nya bostäder till 2025?

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, presenterar vårt bostadspolitiska program:

Nyheter
2017-09-07

Bloggat: Därför måste vi skilja på kostnad och pris

På debattplats i Dagens Industri (5/9) påstår Dan Andersson att boekonomin är sovjetisk. Den före detta LO-ekonomen hade kanske önskat att Sverige blivit en del av Sovjetunionen innan denna föll samman. Som väl är uppfylldes inte den önskan: Vi bor inte i en sovjetisk bostadsmarknad. Läs mer på Byggindustribloggen

Läs mer
2017-08-31

Regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna

Trafikverket väljer bort de snabbaste höghastighetstågen i den nationella transportplanen för 2018 till 2029. Generaldirektör Lena Erixon menar att det inte finns resurser för att bygga höghastighetsbanor för tågtrafik i 320 km/h. Därför föreslår Trafikverket att sträckan Lund-Hässleholm och Ostlänken byggs för farter upp till 250 km/h.

Läs mer
2017-07-27

Bostadsbyggandet tog plats i Almedalen

Årets Almedalsvecka lockade rekordmånga aktörer och självklart var Sveriges Byggindustrier på plats. Vi arrangerade två egna seminarier, medverkade på betydligt fler anordnade av andra, bjöd på mingel, nätverksträffar, luncher och genomförde en rad enskilda möten med olika personer.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut