Bostäder & Infrastruktur

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Behoven av nya bostäder och förbättrad infrastruktur är stora. Dagens brister försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd.

För att få igång bostadsbyggandet anser vi att det behövs åtgärder som:

  • Ökar rörligheten på bostadsmarknaden
  • Underlättar för kapitalsvaga grupper
  • Säkerställer att det finns resurser för att bygga mer

Samtidigt krävs en rad åtgärder för att förbättra infrastrukturen så att människor kan pendla till och från jobbet och så att vi kan transportera varor:

  • Skapa ramverk för finansierings- och genomförandeformer. Mer infrastruktur för pengarna genom rätt prioriteringar och ökad produktivitet.
  • Effektivisera planeringsprocessen
  • Underhållsplaner med finansiering

Sveriges Byggindustrier arbetar med att skapa förutsättningar för fler hus och fler vägar och järnvägar. Vi vill ha långsiktiga och tydliga regler med bred politisk förankring. Vi vill ha sunda villkor för företagen i branschen och konkurrens på lika villkor.

Läs mer om hur vi kan få en fungerande bostadspolitik för alla

700 000 nya bostäder till 2025?

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, presenterar vårt bostadspolitiska program:

Nyheter
2017-04-18

Försämringen i budgeten av 3:12-reglerna är ett företagarfientligt hot mot bostadsmålet

Regeringens vårbudget försämrar villkoren för fåmansbolag genom förändringen av 3:12-reglerna. Sveriges Byggindustrier konstaterar att finansminister Magdalena Andersson (S) kraftigt underskattar risktagandet det innebär att starta och driva fåmansbolag i byggbranschen. 

Läs mer
2017-03-24

Sveriges Byggindustrier välkomnar att regeringen vill öka bostadsbyggandet genom infrastruktursatsningar

Idag presenterade regeringen sitt direktiv till åtgärdsplanering som utgör nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. 

Läs mer
2017-03-16

Bra att kommunala handläggare får mer tid till bygglov

Regeringen vill ta bort krav på bygglov för balkonger, altaner, solceller och solfångare, rapporterar media. Därmed kan kommunernas handläggare ägna mer tid åt bygglov till bostäder. - Vi tycker det är bra om kommunerna inte behöver lägga tid på så mycket detaljer i sin handläggning. Regeringen och Peter Eriksson tar här ett litet steg i rätt riktning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
Nyhetsarkiv