Bostäder & Infrastruktur

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Behoven av nya bostäder och förbättrad infrastruktur är stora. Dagens brister försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd.

För att få igång bostadsbyggandet anser vi att det behövs åtgärder som:

  • Ökar rörligheten på bostadsmarknaden
  • Underlättar för kapitalsvaga grupper
  • Säkerställer att det finns resurser för att bygga mer

Samtidigt krävs en rad åtgärder för att förbättra infrastrukturen så att människor kan pendla till och från jobbet och så att vi kan transportera varor:

  • Skapa ramverk för finansierings- och genomförandeformer. Mer infrastruktur för pengarna genom rätt prioriteringar och ökad produktivitet.
  • Effektivisera planeringsprocessen
  • Underhållsplaner med finansiering

Sveriges Byggindustrier arbetar med att skapa förutsättningar för fler hus och fler vägar och järnvägar. Vi vill ha långsiktiga och tydliga regler med bred politisk förankring. Vi vill ha sunda villkor för företagen i branschen och konkurrens på lika villkor.

Läs mer om hur vi kan få en fungerande bostadspolitik för alla

700 000 nya bostäder till 2025?

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, presenterar vårt bostadspolitiska program:

Nyheter
2017-05-16

Infrastruktursatsningar är en motor för bostadsbyggande

Sverige behöver helt nya städer en bit utanför storstäderna. Det menar Göran Cars, professor i stadsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan, som på uppdrag av Sveriges Byggindustrier tagit fram en tankeartikel om infrastruktursatsningar som motor för framtida bostadsbyggande.

Läs mer
2017-05-08

Nio av tio kommunpolitiker ser ett stort byggbehov

Trots rekordhög byggtakt ökar bostadsbristen i kommunerna. Enligt Boverket råder underskott på bostäder i 255 av 290 kommuner. Bilden bekräftas av tillfrågade kommunpolitiker i en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2017-05-04

Fler bostäder kräver fler som bygger

SCB:s statistik för 2016 visar att antalet färdigställda bostadslägenheter är det högsta sedan 1992. I flerbostadshusen var 54 procent av nybyggnationerna hyresrätter. Sveriges Byggindustrier gläds åt den starka konjunkturen. 

Läs mer
Nyhetsarkiv