Bostäder & Infrastruktur

2017-11-30

Skuldkvotsbroms får samhällsbygget att tappa farten

Regeringen går på Finansinspektionens linje gällande skärpta amorteringskrav. Sveriges Byggindustrier menar att beslutet spär på osäkerheten i ett redan osäkert marknadsläge.

Läs mer
2017-11-23

Regionala Anläggningsdagar 2018

Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen bedriver ett omfattande samarbete för att bidra till ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. 

Läs mer
2017-11-13

Finansinspektionen sänker byggandet

Finansinspektionen lämnar över förslaget på skärpta amorteringskrav till regeringen. Sveriges Byggindustrier menar att den föreslagna skuldkvotsbromsen gör det svårare för hushållen att efterfråga nya bostäder.

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER