Bostäder & Infrastruktur

2017-05-16

Infrastruktursatsningar är en motor för bostadsbyggande

Sverige behöver helt nya städer en bit utanför storstäderna. Det menar Göran Cars, professor i stadsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan, som på uppdrag av Sveriges Byggindustrier tagit fram en tankeartikel om infrastruktursatsningar som motor för framtida bostadsbyggande.

Läs mer
2017-05-08

Nio av tio kommunpolitiker ser ett stort byggbehov

Trots rekordhög byggtakt ökar bostadsbristen i kommunerna. Enligt Boverket råder underskott på bostäder i 255 av 290 kommuner. Bilden bekräftas av tillfrågade kommunpolitiker i en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2017-05-04

Fler bostäder kräver fler som bygger

SCB:s statistik för 2016 visar att antalet färdigställda bostadslägenheter är det högsta sedan 1992. I flerbostadshusen var 54 procent av nybyggnationerna hyresrätter. Sveriges Byggindustrier gläds åt den starka konjunkturen. 

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER