Bloggat: Resten av världen får gärna haka på
Energi & Miljö 2015-06-16

Bloggat: Resten av världen får gärna haka på

Marianne Hedberg, miljöexpert, bloggar om ett seminarium om riskabla ämnen i innemilljön där Anna Widheden från BASTA presenterade den svenska byggsektorns initiativ för utfasning av ämnen med oönskade egenskaper. 

i kan inte vänta på att forskningen ska hantera ett ämne i taget utan det som är för riskabelt att bygga in i hus - och därmed kan utsätta invånarna för risker under lång tid - ska helt enkelt inte användas i byggmaterial. Enkelt eller hur?

Läs hela Marianne Hedbergs, miljöexpert, blogginlägg på ByggindustriBloggen 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Marianne Hedberg, miljöexpert