Povel verksamhetsledning 2015-01-27

Bloggat: Ny Povelgrupp startar i Gävle

Onsdagen den 4:e mars startar Sveriges Byggindustrier en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Gävle. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till i höst. 

Läs hela Peter Schyums blogginlägg på ByggindustriBloggen 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

povel.jpg

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER