a_IMG_3582.jpg
Foto: Henry Cohen
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2014-07-01

Bloggat: Liten andel utstationerade i byggbranschen

Idag presenterade Sveriges Byggindustrier en undersökning som visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar fyra procent av arbetskraften, eller 8900 byggnadsarbetare. Det är betydligt lägre än tidigare uppgifter och undersökningen visar även att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan med effektivare produktion och högre produktivitet.

Mats Åkerlind, Vice vd Sveriges Byggindustrier, skriver mer om undersökningen på ByggindustriBloggen.

Mer information

Lyft debatten! (hela rapporten)

Presentation: Lyft debatten! - Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn

skriv ut
epost
Share
skriv ut