BASTA-dagen: Börja jobba praktiskt!
Energi & Miljö 2017-11-10

BASTA-dagen: Börja jobba praktiskt!

BASTA-dagen den 7 november 2017 innehöll en stor variation av ämnen, åsikter och diskussioner. Ett viktigt konstaterande var att vi behöver enas om kravställandet för att få kraft i genomförandet av förändringar. 

De som ställer krav börjar inse att utan uppföljning är det svårt att veta vad man fått. 

Behovet av innehållsdeklarationer som kan användas för framtida utvärdering blir allt tydligare. Livscykelanalyser (LCA) som grund för bästa val i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv efterfrågas allt mer och därmed även miljövarudeklarationer (EPD). Insikten att LCA och EPD behöver utvärderas tillsammans ökar och det är mycket positivt.

Frågor som skapar viss frustration är EU:s oförmåga att komma fram med tydliga kriterier för hormonstörande ämnen och att den önskade, och efterfrågade, digitaliseringen av bygginformation med helhetsperspektiv går väl långsamt. Börja jobba praktiskt så får stötestenarna schaktas bort utefter vägen.

Frågor besvaras av Marianne Hedberg, miljöexpert.

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper – till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner. BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.
www.bastaonline.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut