2017-06-20

BAS U/P Nätverksträff

Datum: 16 november 2017 12:30 till 15:00

Ort: Norrköping

Vi kommer att beröra aktuella ämnen och situationer som byggarbetsmiljösamordnare kan hamna i. En representant från Arbetsmiljöverket kommer oftast att delta för att ge oss svar på efterlevnad av lag-krav. Nätverket planeras att samlas fyra gånger/år och upplägget kommer att följa ert behov och aktuella samhälls- samt lagstiftningsfrågor. Olika talare kommer att bjudas in för att berika oss med mer kunskap och deras erfarenheter.

Brandskydd, krishantering och första hjälpen.
Utifrån kraven i lagstiftningen diskuterar vi efterlevnad för brandskydd, krishantering och första hjälpen. Gästföreläsare med specialitet inom området samt representant från Arbetsmiljöverket kommer att delta.
Det finns alltid utrymme för ytterligare frågor som är aktuella inom funktionen BAS P & U.
Oavsett om du deltagit tidigare, anmäl dig för vår planerings skull. För mer information och önskemål inför kommande nätverksträffar kontakta din arbetsmiljörådgivare.Antalet platser är begränsat. Informationen är kostnadsfri.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Anmälan till patrik.jakobsson@sverigesbyggindustrier.se senast 28 augusti

skriv ut
epost
Share
skriv ut