Väg- och banavtalet #avtal17

Väg- och banavtalet #avtal17

Väg- och Banavtalet är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Seko och omfattar infrastrukturarbete, som t ex väg och järnvägsbygge (inkl. arbete i bergrum) men även underhåll av vägar och järnvägar. Ca 7 000 arbetstagare omfattas av reglerna Väg- och Banavtalet genom att deras arbetsgivare är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

De flesta inom avtalsområdet har månadslön. Lönenivåerna skiljer sig i olika regioner i landet.

Avtalet innehåller de minimiregler som ska användas inom verksamhetsområdet och det är ofta tillåtet att göra lokala avvikelser i förhållande till avtalet. Avtalet innehåller väl fungerande regler om facklig representation i företagen genom s.k. MB-grupper där de fackliga förtroendemännen i många fall har långtgående s.k. utökade mandat att företräda fackliga intressen i kontakterna med arbets­givaren. Sveriges Byggindustrier och SEKO har en partsgemensam utbildning där vi till­sammans utbildar företagens företrädare i MB-verksamheten/förhandlingar och MB-ledamöter med utökat mandat i frågor om avtalet och lagar av betydelse för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nyheter avtal 2017
2017-11-08

Arbetsgrupper skapar förändring

I maj 2017 träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Vid sidan av det nya avtalet kom parterna också överens om att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor hur diskussionen går i grupperna.

Läs mer
2017-05-04

Mats Åkerlind: Ljus framtid för byggjobben

Sverige står inför en rad utmaningar som har en direkt påverkan på Sveriges bostadsmarknad. Befolkningen ökar, allt fler människor väljer att söka en fristad i Sverige samtidigt råder det en alarmerande trångboddhet i flera städer. Att bostadsbyggandet måste öka råder det ingen tvekan om. Sveriges Byggindustrier gick därför in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda, öka bostadsbyggandet samt att få fler att välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det är därför glädjande att vi har nått en överenskommelse med vår motpart Byggnadsarbetareförbundet utan att uppleva förra årets omfattande och kostsamma byggstrejk, skriver Mats Åkerlind, tf vd, i en debattartikeln i Örebro Kuriren.

Läs mer
2017-05-04

Sveriges Radio: Nytt avtal klart för bygg utan bråk

Ett nytt avtal för byggbranschen är klart. Fack och arbetsgivare är nöjda och för en gångs skull har de kommit överens utan konflikt eller hot om konflikt, skriver Sveriges Radio.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö