Väg- och banavtalet #avtal17

Väg- och banavtalet #avtal17

Väg- och Banavtalet är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Seko och omfattar infrastrukturarbete, som t ex väg och järnvägsbygge (inkl. arbete i bergrum) men även underhåll av vägar och järnvägar. Ca 7 000 arbetstagare omfattas av reglerna Väg- och Banavtalet genom att deras arbetsgivare är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

De flesta inom avtalsområdet har månadslön. Lönenivåerna skiljer sig i olika regioner i landet.

Avtalet innehåller de minimiregler som ska användas inom verksamhetsområdet och det är ofta tillåtet att göra lokala avvikelser i förhållande till avtalet. Avtalet innehåller väl fungerande regler om facklig representation i företagen genom s.k. MB-grupper där de fackliga förtroendemännen i många fall har långtgående s.k. utökade mandat att företräda fackliga intressen i kontakterna med arbets­givaren. Sveriges Byggindustrier och SEKO har en partsgemensam utbildning där vi till­sammans utbildar företagens företrädare i MB-verksamheten/förhandlingar och MB-ledamöter med utökat mandat i frågor om avtalet och lagar av betydelse för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nyheter avtal 2017
2017-04-19

Var femte byggbolag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av kollektivavtalet

Enligt en färsk undersökning bland knappt 400 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag visar att mer än var femte företag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. Nästan två tredjedelar av de som svarat på enkäten tycker att företag inte valt att teckna kollektivavtal får konkurrensfördelar. 

Läs mer
2017-04-11

Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund – Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen – har i dag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. 

Läs mer
2017-04-04

Byggbolagen vill ha treårig avtalslängd

Närmare 94 procent av byggbolagen vill ha en avtalslängd som är två år eller längre enligt en ny enkätundersökning bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier. Cirka 70 procent vill att avtalslängden är minst tre år lång. Just nu pågår avtalsförhandlingarna på byggområdet och under hela 2010-talet har ettåriga avtalslängder varit normen.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER