Väg- och banavtalet #avtal17

Väg- och banavtalet #avtal17

Väg- och Banavtalet är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Seko och omfattar infrastrukturarbete, som t ex väg och järnvägsbygge (inkl. arbete i bergrum) men även underhåll av vägar och järnvägar. Ca 7 000 arbetstagare omfattas av reglerna Väg- och Banavtalet genom att deras arbetsgivare är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

De flesta inom avtalsområdet har månadslön. Lönenivåerna skiljer sig i olika regioner i landet.

Avtalet innehåller de minimiregler som ska användas inom verksamhetsområdet och det är ofta tillåtet att göra lokala avvikelser i förhållande till avtalet. Avtalet innehåller väl fungerande regler om facklig representation i företagen genom s.k. MB-grupper där de fackliga förtroendemännen i många fall har långtgående s.k. utökade mandat att företräda fackliga intressen i kontakterna med arbets­givaren. Sveriges Byggindustrier och SEKO har en partsgemensam utbildning där vi till­sammans utbildar företagens företrädare i MB-verksamheten/förhandlingar och MB-ledamöter med utökat mandat i frågor om avtalet och lagar av betydelse för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nyheter avtal 2017
2017-03-21

Allt svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen

Sund konkurrens är en nyckelfråga för byggbranschen, det bekräftades under Sveriges Byggindustriers personliga möten med 149 medlemsföretag ifjol. Frågan är än mer aktuell i en komplex omvärld med ökad internationell konkurrens. 

Läs mer
2017-03-06

För få byggjobbare bromsar nya bostäder

I dag saknas 40 000 byggjobbare för att vi ska kunna nå det uppsatta bostadsmålet 700 000 nya bostäder till 2025, skriver Björn Wellhagen, näringspolitsk chef, i en debattartikeln i Göteborgs Posten.

Läs mer
2017-02-24

Alla vinner på samarbete i byggbranschen

Vi behöver en attraktiv och inkluderande byggbransch, skriver bland andra Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier Uddevalla, i en debattreplik till Byggnads.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER