Tjänstemannaavtalet #avtal17

Tjänstemannaavtalet #avtal17

Tjänstemannaavtalet innehåller de allmänna villkor som gäller för tjänstemän i byggbranschen och är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Unionen. 

De allmänna villkoren kompletteras med tre löneavtal; ett med respektive fackförbund. Löneavtalet med Ledarna, Ledaravtalet, och löneavtalet med Sveriges Ingenjörer är sifferlösa avtal, vilket innebär att lönenivån avtalas mellan respektive arbetstagare och arbetsgivaren. De centrala parterna kommer inte överens om någon lönenivå. Löneavtalet med Ledarna har funnits sedan 1993 och fungerar mycket bra när arbetsgivaren är noga med att följa alla steg i lönesättningsprocessen. 

Tjänstemannaavtalet och de sifferlösa löneavtalen tillhör arbetsmarknadens modernaste kollektivavtal. Avtalen kännetecknas av en ömsesidig förståelse för såväl företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som för medarbetarnas behov av löpande kompetensutveckling och tydlig dialog.

Nyheter #avtal17
2017-03-21

Allt svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen

Sund konkurrens är en nyckelfråga för byggbranschen, det bekräftades under Sveriges Byggindustriers personliga möten med 149 medlemsföretag ifjol. Frågan är än mer aktuell i en komplex omvärld med ökad internationell konkurrens. 

Läs mer
2017-03-06

För få byggjobbare bromsar nya bostäder

I dag saknas 40 000 byggjobbare för att vi ska kunna nå det uppsatta bostadsmålet 700 000 nya bostäder till 2025, skriver Björn Wellhagen, näringspolitsk chef, i en debattartikeln i Göteborgs Posten.

Läs mer
2017-02-24

Alla vinner på samarbete i byggbranschen

Vi behöver en attraktiv och inkluderande byggbransch, skriver bland andra Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier Uddevalla, i en debattreplik till Byggnads.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö