Tjänstemannaavtalet #avtal17

Tjänstemannaavtalet #avtal17

Tjänstemannaavtalet innehåller de allmänna villkor som gäller för tjänstemän i byggbranschen och är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Unionen. 

De allmänna villkoren kompletteras med tre löneavtal; ett med respektive fackförbund. Löneavtalet med Ledarna, Ledaravtalet, och löneavtalet med Sveriges Ingenjörer är sifferlösa avtal, vilket innebär att lönenivån avtalas mellan respektive arbetstagare och arbetsgivaren. De centrala parterna kommer inte överens om någon lönenivå. Löneavtalet med Ledarna har funnits sedan 1993 och fungerar mycket bra när arbetsgivaren är noga med att följa alla steg i lönesättningsprocessen. 

Tjänstemannaavtalet och de sifferlösa löneavtalen tillhör arbetsmarknadens modernaste kollektivavtal. Avtalen kännetecknas av en ömsesidig förståelse för såväl företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som för medarbetarnas behov av löpande kompetensutveckling och tydlig dialog.

Nyheter #avtal17
2017-04-19

Var femte byggbolag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av kollektivavtalet

Enligt en färsk undersökning bland knappt 400 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag visar att mer än var femte företag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. Nästan två tredjedelar av de som svarat på enkäten tycker att företag inte valt att teckna kollektivavtal får konkurrensfördelar. 

Läs mer
2017-04-11

Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund – Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen – har i dag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. 

Läs mer
2017-04-04

Byggbolagen vill ha treårig avtalslängd

Närmare 94 procent av byggbolagen vill ha en avtalslängd som är två år eller längre enligt en ny enkätundersökning bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier. Cirka 70 procent vill att avtalslängden är minst tre år lång. Just nu pågår avtalsförhandlingarna på byggområdet och under hela 2010-talet har ettåriga avtalslängder varit normen.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö