Tjänstemannaavtalet #avtal17

Tjänstemannaavtalet #avtal17

Tjänstemannaavtalet innehåller de allmänna villkor som gäller för tjänstemän i byggbranschen och är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Unionen. 

De allmänna villkoren kompletteras med tre löneavtal; ett med respektive fackförbund. Löneavtalet med Ledarna, Ledaravtalet, och löneavtalet med Sveriges Ingenjörer är sifferlösa avtal, vilket innebär att lönenivån avtalas mellan respektive arbetstagare och arbetsgivaren. De centrala parterna kommer inte överens om någon lönenivå. Löneavtalet med Ledarna har funnits sedan 1993 och fungerar mycket bra när arbetsgivaren är noga med att följa alla steg i lönesättningsprocessen. 

Tjänstemannaavtalet och de sifferlösa löneavtalen tillhör arbetsmarknadens modernaste kollektivavtal. Avtalen kännetecknas av en ömsesidig förståelse för såväl företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som för medarbetarnas behov av löpande kompetensutveckling och tydlig dialog.

Nyheter #avtal17
2017-11-08

Arbetsgrupper skapar förändring

I maj 2017 träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Vid sidan av det nya avtalet kom parterna också överens om att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor hur diskussionen går i grupperna.

Läs mer
2017-05-04

Mats Åkerlind: Ljus framtid för byggjobben

Sverige står inför en rad utmaningar som har en direkt påverkan på Sveriges bostadsmarknad. Befolkningen ökar, allt fler människor väljer att söka en fristad i Sverige samtidigt råder det en alarmerande trångboddhet i flera städer. Att bostadsbyggandet måste öka råder det ingen tvekan om. Sveriges Byggindustrier gick därför in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda, öka bostadsbyggandet samt att få fler att välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det är därför glädjande att vi har nått en överenskommelse med vår motpart Byggnadsarbetareförbundet utan att uppleva förra årets omfattande och kostsamma byggstrejk, skriver Mats Åkerlind, tf vd, i en debattartikeln i Örebro Kuriren.

Läs mer
2017-05-04

Sveriges Radio: Nytt avtal klart för bygg utan bråk

Ett nytt avtal för byggbranschen är klart. Fack och arbetsgivare är nöjda och för en gångs skull har de kommit överens utan konflikt eller hot om konflikt, skriver Sveriges Radio.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö