Byggavtalet #avtal17

Byggavtalet #avtal17

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarförbund för bygg- och anläggningssektorn. Tillsammans med fackförbunden träffar vi kollektivavtal om bland annat löner och anställningsvillkor som berör drygt 150.000 personer verksamma i vår bransch. 2017 går vi in i en avtalsrörelse och ska då förhandla om nytecknande av Byggavtalet, Väg- och Banavtalet samt Tjänstemannaavtalet.

Under våren kommer vi att träffa våra fackliga motparter ByggnadsSEKO,Sveriges IngenjörerUnionen och Ledarna och utbyta avtalsyrkanden. Både arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer formulerar krav på förändringar av respektive kollektvavtal. Genom förhandlingar försöker parterna hitta en gemensam överenskommelse om innehåll i kollektivavtalen.

Sveriges Byggindustrier är sektorsansvariga inom Svenskt Näringsliv och i  avtalsförhandlingarna har vi samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn EIOVVS FöretagenEntreprenörföretagenGlasbranschföreningenMåleriföretagen och Maskinentreprenörerna. Sveriges Byggindustrier kommer att följa det s.k. ”märket".  Se mer om märket i filmen nedan. Det innebär att det första kollektivavtalet som förhandlas fram på den privata arbetsmarknaden är Industriavtalet och villkoren i detta avtal, framförallt gällande lön, blir ett riktmärke för övriga parter på arbetsmarknaden. Detta för att värna svensk industris exportkraft och säkerställa en positiv välståndsutveckling i Sverige.

Nyheter avtal 2017
2017-11-08

Arbetsgrupper skapar förändring

I maj 2017 träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Vid sidan av det nya avtalet kom parterna också överens om att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor hur diskussionen går i grupperna.

Läs mer
2017-05-04

Mats Åkerlind: Ljus framtid för byggjobben

Sverige står inför en rad utmaningar som har en direkt påverkan på Sveriges bostadsmarknad. Befolkningen ökar, allt fler människor väljer att söka en fristad i Sverige samtidigt råder det en alarmerande trångboddhet i flera städer. Att bostadsbyggandet måste öka råder det ingen tvekan om. Sveriges Byggindustrier gick därför in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda, öka bostadsbyggandet samt att få fler att välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det är därför glädjande att vi har nått en överenskommelse med vår motpart Byggnadsarbetareförbundet utan att uppleva förra årets omfattande och kostsamma byggstrejk, skriver Mats Åkerlind, tf vd, i en debattartikeln i Örebro Kuriren.

Läs mer
2017-05-04

Sveriges Radio: Nytt avtal klart för bygg utan bråk

Ett nytt avtal för byggbranschen är klart. Fack och arbetsgivare är nöjda och för en gångs skull har de kommit överens utan konflikt eller hot om konflikt, skriver Sveriges Radio.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö