Byggavtalet #avtal17

Byggavtalet #avtal17

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarförbund för bygg- och anläggningssektorn. Tillsammans med fackförbunden träffar vi kollektivavtal om bland annat löner och anställningsvillkor som berör drygt 150.000 personer verksamma i vår bransch. 2017 går vi in i en avtalsrörelse och ska då förhandla om nytecknande av Byggavtalet, Väg- och Banavtalet samt Tjänstemannaavtalet.

Under våren kommer vi att träffa våra fackliga motparter ByggnadsSEKO,Sveriges IngenjörerUnionen och Ledarna och utbyta avtalsyrkanden. Både arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer formulerar krav på förändringar av respektive kollektvavtal. Genom förhandlingar försöker parterna hitta en gemensam överenskommelse om innehåll i kollektivavtalen.

Sveriges Byggindustrier är sektorsansvariga inom Svenskt Näringsliv och i  avtalsförhandlingarna har vi samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn EIOVVS FöretagenEntreprenörföretagenGlasbranschföreningenMåleriföretagen och Maskinentreprenörerna. Sveriges Byggindustrier kommer att följa det s.k. ”märket".  Se mer om märket i filmen nedan. Det innebär att det första kollektivavtalet som förhandlas fram på den privata arbetsmarknaden är Industriavtalet och villkoren i detta avtal, framförallt gällande lön, blir ett riktmärke för övriga parter på arbetsmarknaden. Detta för att värna svensk industris exportkraft och säkerställa en positiv välståndsutveckling i Sverige.

Nyheter avtal 2017
2017-04-19

Var femte byggbolag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av kollektivavtalet

Enligt en färsk undersökning bland knappt 400 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag visar att mer än var femte företag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. Nästan två tredjedelar av de som svarat på enkäten tycker att företag inte valt att teckna kollektivavtal får konkurrensfördelar. 

Läs mer
2017-04-11

Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund – Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen – har i dag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. 

Läs mer
2017-04-04

Byggbolagen vill ha treårig avtalslängd

Närmare 94 procent av byggbolagen vill ha en avtalslängd som är två år eller längre enligt en ny enkätundersökning bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier. Cirka 70 procent vill att avtalslängden är minst tre år lång. Just nu pågår avtalsförhandlingarna på byggområdet och under hela 2010-talet har ettåriga avtalslängder varit normen.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö