Byggavtalet #avtal17

Byggavtalet #avtal17

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarförbund för bygg- och anläggningssektorn. Tillsammans med fackförbunden träffar vi kollektivavtal om bland annat löner och anställningsvillkor som berör drygt 150.000 personer verksamma i vår bransch. 2017 går vi in i en avtalsrörelse och ska då förhandla om nytecknande av Byggavtalet, Väg- och Banavtalet samt Tjänstemannaavtalet.

Under våren kommer vi att träffa våra fackliga motparter ByggnadsSEKO,Sveriges IngenjörerUnionen och Ledarna och utbyta avtalsyrkanden. Både arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer formulerar krav på förändringar av respektive kollektvavtal. Genom förhandlingar försöker parterna hitta en gemensam överenskommelse om innehåll i kollektivavtalen.

Sveriges Byggindustrier är sektorsansvariga inom Svenskt Näringsliv och i  avtalsförhandlingarna har vi samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn EIOVVS FöretagenEntreprenörföretagenGlasbranschföreningenMåleriföretagen och Maskinentreprenörerna. Sveriges Byggindustrier kommer att följa det s.k. ”märket".  Se mer om märket i filmen nedan. Det innebär att det första kollektivavtalet som förhandlas fram på den privata arbetsmarknaden är Industriavtalet och villkoren i detta avtal, framförallt gällande lön, blir ett riktmärke för övriga parter på arbetsmarknaden. Detta för att värna svensk industris exportkraft och säkerställa en positiv välståndsutveckling i Sverige.

Nyheter avtal 2017
2017-03-21

Allt svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen

Sund konkurrens är en nyckelfråga för byggbranschen, det bekräftades under Sveriges Byggindustriers personliga möten med 149 medlemsföretag ifjol. Frågan är än mer aktuell i en komplex omvärld med ökad internationell konkurrens. 

Läs mer
2017-03-06

För få byggjobbare bromsar nya bostäder

I dag saknas 40 000 byggjobbare för att vi ska kunna nå det uppsatta bostadsmålet 700 000 nya bostäder till 2025, skriver Björn Wellhagen, näringspolitsk chef, i en debattartikeln i Göteborgs Posten.

Läs mer
2017-02-24

Alla vinner på samarbete i byggbranschen

Vi behöver en attraktiv och inkluderande byggbransch, skriver bland andra Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier Uddevalla, i en debattreplik till Byggnads.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö