AVTAL 2017

Aktuella avtalsfrågor

Avtalsrörelsen 2017 är avklarad, med tre nya avtal tecknade tillsammans med de fem fackförbund vi förhandlat med i avtalsrörelsen 2017.

Ett nytt Byggavtal

Med det nya byggavtalet, som är det mest konkurrenskraftiga i modern tid, har vi kommit en bra bit på väg mot ett modernt medarbetaravtal. Mats Åkerlind, tf vd, berättar om de viktigaste punkterna i avtalet.

Nytt Byggavtal


Sveriges Byggindustrier och Byggnads har tecknat ett nytt Byggavtal som följer märket och sträcker sig fram till 2020.

Sveriges Byggindustrier för ordning och reda i byggbranschen

Sveriges Byggindustrier har de senaste tio åren jobbat för att skapa ordning och reda i byggbranschen. Vi vill helt enkelt att det ska vara lätt att göra rätt, att svarta jobb blir vita, att våra arbetsplatser blir säkrare och att det ska löna sig att va en schysst arbetsgivare. Ju fler som blir medlemmar, desto fler byggföretag kan vi påverka. Men låt oss ta det från början!

NYHETER AVTAL 2017
2017-11-08

Arbetsgrupper skapar förändring

I maj 2017 träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Vid sidan av det nya avtalet kom parterna också överens om att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor hur diskussionen går i grupperna.

Läs mer
2017-05-04

Mats Åkerlind: Ljus framtid för byggjobben

Sverige står inför en rad utmaningar som har en direkt påverkan på Sveriges bostadsmarknad. Befolkningen ökar, allt fler människor väljer att söka en fristad i Sverige samtidigt råder det en alarmerande trångboddhet i flera städer. Att bostadsbyggandet måste öka råder det ingen tvekan om. Sveriges Byggindustrier gick därför in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda, öka bostadsbyggandet samt att få fler att välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det är därför glädjande att vi har nått en överenskommelse med vår motpart Byggnadsarbetareförbundet utan att uppleva förra årets omfattande och kostsamma byggstrejk, skriver Mats Åkerlind, tf vd, i en debattartikeln i Örebro Kuriren.

Läs mer
2017-05-04

Sveriges Radio: Nytt avtal klart för bygg utan bråk

Ett nytt avtal för byggbranschen är klart. Fack och arbetsgivare är nöjda och för en gångs skull har de kommit överens utan konflikt eller hot om konflikt, skriver Sveriges Radio.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

FÅ DE VIKTIGASTE UPPDATERINGARNA VIA SMS:


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö