Förhandlare

Förhandlingsdelegationerna ansvarar, inom ramen för av förbundsstyrelsen och Styrgruppen fattade beslut, för utveckling, förvaltning och uppföljning av resp kollektivavtal. Ledamöterna i förhandlingsdelegationerna utses av förbundsstyrelsen. 

Byggnadsavtalet
  

Byggdelegationen

Urban Alm, Peab
Elin Hedlund, Stom och Inredning JM AB
Jonas Andé, Skanska
Kjell Östberg, Peab, Göteborg
Claes-Göran Ekblom, Skanska  
Stefan Erixon, Nåjden Bygg, Umeå
Dan LindellSveriges Byggindustrier
Pether Fredholm, JSB Malmö
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier
Johan Gillberg, NCC
Malin Nilsson, Sveriges Byggindustrier, sammankallande
Jan Henricsson, Q-gruppen
Lennart Wallander, Sveriges Byggindustrier
Tomas Jansson, NA-Bygg, Örebro
Tomas Weis, Sveriges Byggindustrier
Jonny Persson, ICOPAL, S-företag Skåne
Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier


Tjänstemannaavtalet
 

Tjänstemannadelegationen

Per-Inge Hultman, Svevia AB
Susan Westberg, Skanska
Kai Nilsson, PEAB  
Malena Palm, AB Frijo 
Brita Hybbinette, Sveriges Byggindustrier
Marie Reifeldt, NCC Sverige
Åke Johnson, Sveriges Byggindustrier, sammankallande H
elena Söderberg
, JM
Mats ÅkerlindSveriges Byggindustrier

 

Väg- och Banavtalet
 

Väg- och Bandelegationen

Tore Nilsson, Peab, ordförande
Torbjörn Uddberg, Balfour Beatty Rail AB
Urban Alm, Peab
Henric Wikström, Skanska
Mathias Fors, Maskinentreprenörerna ME  
Johan Gillberg, NCC
Ola Brinnen, Sveriges Byggindustrier, sammankallande
Per-Inge Hultman, Svevia AB
Dan LIndellSveriges Byggindustrier
Göran Landgren, NCC Roads AB
Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier
Malena Palm, AB Frijo
Anita Rogard, Sveriges Byggindustrier
Gunnar Strömberg, Strukton Rail AB
Linda Stjerna, Sveriges Byggindustrier  
Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier

 

Kontaktpersoner

Ola Månsson, Vd
08-698 58 88

Mats Åkerlind
Vice vd,
förhandlingschef
08-698 58 20
Avtalsinformation från
Svenskt Näringsliv


Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER