Skatter & Redovisning

Skatter & Redovisning

I byggföretagens verksamhet finns en särskild ekonomi- och skatteproblematik inbyggd. Den kretsar kring redovisningen och beskattningen av själva entreprenadverksamheten samt ett fastighetsinnehav med kopplingar till entreprenadverksamheten. Hit hör t.ex. värdering av pågående arbeten, momsreglerna för entreprenadverksamhet och uthyrning av lokaler samt successiv vinstavräkning.

Sveriges Byggindustrier verkar för redovisningsnormer och finansiell information som skapar förtroende för branschen och för ett skattesystem som främjar företagandet i branschen. Vi tar initiativ till förslag om ny lagstiftning, bevakar pågående utredningar och sammanfattar synpunkter i frågor som har särskild bäring på branschens skatte- och redovisningsproblematik.

Viktig är också vår medlemskontakt. Hjälp och rådgivning samt uppdrag som biträde i skatteärenden eller redovisningsfrågor är åtaganden vi utför åt våra medlemsföretag.

Byggföretagens skattefrågor

Inkomstskatt för fysiska och juridiska personer, arbetsgivaravgifter, moms m.m. är exempel på skatter som berör våra medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier arbetar kontinuerligt med skattefrågor för branschen. I arbetet ingår service till medlemsföretagen, opinionsbildning i skattefrågor samt bevakning av branschens intressen inom lagstiftning.

En sund byggbransch

Ett av våra högst prioriterade projekt har rubriken "En sund byggbransch". Mer information om Individuell skattedeklaration, Skattestatus på Internet  m.fl. delprojekt finns att läsa här.

Nyheter
2017-03-31

Paketeringsutredningen – en kort sammanställning av förslaget

I torsdags (30 mars) överlämnades Utredningen om vissa frågor inom fastighets – och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), den s.k. paketeringsutredningen, till regeringen.

Läs mer
2017-03-27

Regeringen lämnar justerat 3:12-förslag

Regeringen publicerade i torsdags ett utkast till lagrådsremiss, med ett omarbetat förslag till förändrade 3:12-regler. Regeringen justerar i flera delar det ursprungliga förslaget. Det förslag som nu remitteras är en uppmjukning jämfört med tidigare, men innebär trots detta en kraftig skärpning (ökad skattebelastning med ca 3 miljarder kronor) jämfört med nuvarande regler. 

Läs mer
2017-03-22

Viktiga steg för sund konkurrens

Under 2016 gjorde Skatteverket cirka 12.000 kontroller av personalliggare i byggbranschen. I år lägger myndigheten särskilt fokus på oanmälda arbetsplatser.

– Viljan att göra rätt är stor inom byggbranschen, men trots det har vi sett mycket fel och brister, säger Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare på Skatteverket.

Läs mer

MER INFORMATION


Publikationer

KONTAKT


Sofie Wilhelmsson, skatteexpert
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER