Entreprenadjuridik & Affärsavtal

Entreprenadjuridik & Affärsavtal

BI Affärsavtals viktigaste uppgift är att genom rådgivning och kursverksamhet förmedla kunskap om byggbranschens affärsavtal. Eftersom vi har medverkat vid framtagandet av alla viktiga standardavtal och har vår dagliga gärning i byggindustrin, har vi unika förutsättningar att bistå medlemsföretagen. 

Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister håller en rad olika entreprenadjuridiska kurser. Det handlar om allt från grund- och fortsättningskurser i entreprenadjuridik till specialkurser i inköpsjuridik, upphandling och konsumententreprenader etc. Utöver utannonserade kurser, som riktar sig till alla som är intresserade, tillhandahålls också företagsinterna kurser med betoning på de områden som företaget är intresserat av. Kursverksamhet bedrivs antingen direkt i företagen eller inom ramen för Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet Entreprenörsskolan.

Mer information om våra tjänster finns på medlemswebben ByggPlatsen (inloggning krävs)

Nyheter
2017-05-03

Fråga juristerna: Avvikelse från AB 04 – kan kunden kräva det?

Vi har ett avtal med en beställare som rör markarbeten. Det finns ett krav i AF-delen som avviker från en fast bestämmelse i AB 04. Avvikelsen står inte med under kod AFC.111 i AF-delen och vi räknade därför inte med den när vi lämnade anbud på jobbet. Nu påstår vår beställare att avvikelsen ändå ska gälla eftersom den också finns med i kontraktet. Vi tycker att det är fel. Antingen finns avvikelsen i sammanställningen eller så gäller avvikelsen inte. Vem har rätt?

Läs mer
2017-04-25

Nya vägledningstexter om BBR och EKS

Boverket har i dag lanserat drygt 100 nya vägledningstexter om BBR och EKS på PBL kunskapsbanken, Boverkets digitala handbok för tillämpning av Plan- och bygglagen. Vägledningstexterna berör bl.a. tillgänglighet, brandskydd, energi och konstruktion. Många av vägledningstexterna kompletteras med förklarande illustrationer och även flikar som kan fällas ut så att man kan läsa hela regeltexten som är kopplad till vägledningen.  

Läs mer
2017-04-06

Ny ISO-standard för affärsrelationer i samverkan

BSI (British Standards Institute) föreslog för några år sedan att deras standard BS 11000 Collaborative business relationship management skulle göras om till en ISO-standard. I Sveriges tillsattes därför en svensk kommitté (TK 593) som skulle spegla projektkommittén hos ISO. ISO-kommittén har haft som jobb att göra om BS 11000 till en ISO-standard. 

Läs mer
Nyhetsarkiv

ejuristerna.png

Fråga juristerna - våra entreprenadjurister svarar på frågor i Tidningen Byggindustrin


Prenumerera på Affärsnytt - nyheter, kommentarer och annan aktuell information från oss.


PBL kunskapsbanken


200-fragor-omslag.png

200 frågor om entreprenadjuridik
Läs mer och beställ


KONTAKT

Olof Johnson, chefsjurist
Sofia Gunnarsson, entreprenadjurist
Carina Utterström Mace, entreprenadjurist

eavtal.PNG

Information om BI Affärsavtal 
och våra tjänster


TWITTER