Entreprenadjuridik & Affärsavtal

Entreprenadjuridik & Affärsavtal

BI Affärsavtals viktigaste uppgift är att genom rådgivning och kursverksamhet förmedla kunskap om byggbranschens affärsavtal. Eftersom vi har medverkat vid framtagandet av alla viktiga standardavtal och har vår dagliga gärning i byggindustrin, har vi unika förutsättningar att bistå medlemsföretagen. 

Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister håller en rad olika entreprenadjuridiska kurser. Det handlar om allt från grund- och fortsättningskurser i entreprenadjuridik till specialkurser i inköpsjuridik, upphandling och konsumententreprenader etc. Utöver utannonserade kurser, som riktar sig till alla som är intresserade, tillhandahålls också företagsinterna kurser med betoning på de områden som företaget är intresserat av. Kursverksamhet bedrivs antingen direkt i företagen eller inom ramen för Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet Entreprenörsskolan.

Mer information om våra tjänster finns på medlemswebben ByggPlatsen (inloggning krävs)

Nyheter
2017-01-25

Fråga juristerna: Konkurs under pågående arbete – hur minskar vi risken?

Vi är generalentreprenör och renoverar ett flerfamiljshus åt ett fastighetsbolag. Under arbetets gång har en av våra underentreprenörer, el­entreprenören, gått i konkurs. 

Läs mer
2016-12-27

Ny konkurrensskadelag ger ökade möjligheter att få skadestånd

Den 27 december träder en ny konkurrensskadelag i kraft. Syftet med den nya lagen, som grundar sig på ett EU-direktiv, är att underlätta för alla som lidit skada, till exempel på grund av en kartell eller missbruk av dominerande ställning, att få skadestånd. Det gäller både företag och konsumenter. 

Läs mer
2016-12-05

Fråga juristerna: Offentlig upphandling genom lottning?

Vi har lämnat anbud i en upphandling med tilldelningskriteriet lägsta pris. Av tilldelningsbeslutet framgår att vi och en annan anbudsgivare hade samma lägsta pris. Myndigheten lottade mellan våra anbud och bestämde därefter att avtal skulle tecknas med den andra anbudsgivaren. Får de göra så? Det stod inget om lottning i förfrågningsunderlaget.

Läs mer
Nyhetsarkiv

ejuristerna.png

Fråga juristerna - våra entreprenadjurister svarar på frågor i Tidningen Byggindustrin


Prenumerera på Affärsnytt - nyheter, kommentarer och annan aktuell information från oss.


200-fragor-omslag.png

200 frågor om entreprenadjuridik
Läs mer och beställ


KONTAKT

Olof Johnson, chefsjurist
Sofia Gunnarsson, entreprenadjurist
Carina Utterström Mace, entreprenadjurist

eavtal.PNG

Information om BI Affärsavtal 
och våra tjänster


TWITTER