Beräkna medlemsavgiften

Avgiftssnurran räknar ut vad det kostnadsmässigt innebär att vara medlem i Sveriges Byggindustrier. Med ”snurrans” hjälp får du svar direkt.

Som medlem i Sveriges Byggindustrier/Svenskt Näringsliv betalar du 0,3 % i stället för 0,7 % i avgift för anslutningen till Trygghetsrådet. Se www.trr.se.

För omställningsavtalet  betalar medlemmar i Sveriges Byggindustrier/Svenskt Näringsliv 0,3 % mot övriga 0,6 %.

Fr.o.m. 1 januari är minsta årsavgift 6.000 kr.

Gör så här:

Besvara max tre frågor genom att mata in dina uppgifter i de ljusblå rutorna.

  1. Fyll i den lönesumma som företaget betalar ut till dem som tillhör Byggavtalet.
  2. Fyll i den lönesumma som företaget betalar ut till dem som tillhör Anläggningsavtalet eller Seko.
  3. Fyll i lönesumman för resterande löntagare (inkl VD) på företaget.

OBSERVERA att du ska mata in värdena i antal tusen kronor. Ex: Är lönesumman 950.000 kr ska du mata in 950.

Lägg in ditt företags lönesummor här
Lönesumma inom Byggnads- och Anläggningsavtalet: TSEK
Lönesumma inom Väg & Ban avtalet (SEKO): TSEK
Lönesumma för övriga anställda: TSEK
Företagets totala lönesumma (inkl. VD):
TSEK
Beräkna


Medlemsavgift   TSEK Medlemskap i BI
Svenskt Näringsliv
0
0
0,09% av totala lönesumman -500 TSEK
Sveriges Byggindustrier
0
0
0,55% mindre än 50MSEK.
0,50% större än 50 MSEK.
       
Avtalsförsäkringar        
Fora särskild avgift Bygg 0,804%
0
0
kr. *
TRR Trygghetsrådet 0,30%
0
0
kr. 0,30% för medlemmar i BI. 0,70% för hängavtal
       
Omställningsavtalet        
2007 års premienivå 0,21%
0
0
** 0,42% för hängavtal
       
Summa:
0
kr

Fr.o.m 1 jan 2018 tilkommer in inträdesavgift på 4000:- för alla nya medlemsföretag.

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER