Bostäder & Infrastruktur 2014-01-23

Återreglering av järnvägsunderhållet är inte lösningen

Sveriges Byggindustrier håller med om Socialdemokraternas problemformulering vad gäller den svenska järnvägen. Järnvägen är inne i kris, kanske den djupaste någonsin och det kan påverka Sveriges konkurrenskraft och välfärd både på kort och lång sikt. Det finns flera förklaringar till krisen varav den främsta är det eftersatta underhållet som är en följd av decenniers underfinansiering. Pressmeddelande / Blogginlägg

skriv ut
epost
Share
skriv ut