insats_svall.png

Nominering Årets insats 2018

Här kan du föreslå kandidater till priset Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland. Priset tilldelas person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch i länet. Välkommen med ditt förslag senast den 31 maj.

Läs mer om priset här...

Jag/vi föreslår följande projekt:

Namn på projektet/företaget/innovationen
 

Kontaktperson för projektet/företaget/innovationen
 

E-post och telefon till kontaktpersonen ovan   
 

Motivering  
 

Förslagsställare    
 

E-post och telefon till förslagsställare   
 

 

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER