Arbetsmiljörådgivning

Arbetsmiljörådgivning

Arbetsmiljön på våra arbetsplatser måste bli tryggare och säkrare för att vi ska kunna attrahera framtidens medarbetare. Visser­ligen har utvecklingen gått åt rätt håll, med ett minskande antal olyckor, men det räcker inte. Varje olycka är en för mycket. Branschen måste gemensamt lägga in en högre växel.

Därför storsatsar Sveriges Byggindustrier på fokusområdet En säker arbetsplats – ett förändringsprojekt som syftar till att lyfta säkerhetsfrågorna inom branschen, förändra attityder och skapa säkra arbetsplatser. Därför har vi också rekryterat regionala arbetsmiljörådgivare – ett tydligt önskemål från medlems­företagen. Här ser du vem av dem som du kan kontakta, när du har frågor om säkerhet på arbetsplatsen.

Arbetsmiljörådgivarnas huvudsakliga uppgift är att vara ett kostnadsfritt stöd till de medlemsföretag som inte själva har tillräckliga kunskaper för att vässa säkerhetsarbetet. Det handlar framför allt om rådgivning och förebyggande arbete. Din arbetsmiljörådgivare ska vara en aktiv rådgivare i alla säkerhetsfrågor. Exempelvis kan rådgivaren ge information och utbildning (om ex.vis HLR), göra förebyggande ”revisioner”, uppmärksamma riskmoment och föreslå åtgärder.

När du själv är osäker på vad som gäller i fråga om föreskrifter, lagar och regler, är det bara att lyfta luren till din arbetsmiljörådgivare. Tillsammans skapar vi säkra arbets­platser – välkommen!

Din arbetsmiljörådgivare

skriv ut

KONTAKT


Berndt Jonsson, nationell projektledare "En säker arbetsplats"


Fokusområdet "En säker arbetsplats"


Radgivare.png

Regionala arbetsmiljörådgivare