131129 Byggindustrin avser Framtidsbygge.
Erik Nordström på Vägverket..
Bild: Magnus Gotander, Bilduppdraget.

Arbetsmiljö & Hälsa

Sveriges Byggindustriers verksamhet ska inriktas på att stödja företagens arbete med att utveckla en god och säker arbetsmiljö. Målet är friska medarbetare. Vi ska:

  • Arbeta för ett regelsystem som underlättar och stödjer arbetsmiljöarbetet
  • Samverka med andra organisationer samt myndigheter
  • Kartlägga omfattningen av och orsaker till ohälsa
  • Bedriva opinionsbildande verksamhet

Korta fakta:

  • Byggsektorn i Sverige har bättre arbetsmiljö och färre olyckor än andra länder
  • Arbetsolyckorna har långsiktigt minskat
  • Trivseln är hög inom byggbranschen
  • Sjukfrånvaron är låg
  • Sveriges Byggindustrier strävar mot ännu säkrare arbetsplatser och att byggarbete i sig ska vara hälsofrämjande

En säker arbetsplats - nollvision mot olyckor

Sveriges Byggindustrier vill med fokusområdet En säker arbetsplats markera att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi arbetar tillsammans med medlemsföretag och fack för en nollvision. Därför satsar BI 50 miljoner kr extra under en femårsperiod för att lyfta säkerhetsfrågorna, öka medvetenheten om risker och förändra attityder. Mer information om arbetet inom En säker arbetsplats finns att läsa här

Nyheter
2017-03-02

Skanskas byggordlista

I dag finns det en stor outnyttjad potential av välutbildade byggnadsarbetare och -ingenjörer som har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av språkbarriären. För att underlätta i någon mån har Skanska tagit fram en byggordlista med användbara ord och fraser på svenska, engelska och arabiska, som de hoppas kunna utöka till att även omfatta fler språk (exempelvis polska). Hela branschen är nu välkommen att ta del av ordlistan.

Läs mer
2017-02-28

Ett viktigt steg mot 0-visionen för olyckor i bygg- och anläggningsbranschen

Projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” avslutades vid årsskiftet. Arbetet och resultatet utgör ett viktigt steg för att vi ska närma oss visionen om 0 allvarliga arbetsolyckor. 

Läs mer
2017-01-20

Förbered dig på Säkerhetsdagen redan nu

Den 28 april är det åter dags för Byggbranschens Säkerhetsdag. Förbered din egen säkerhetsdag i god tid, dels med hjälp av vårt nya dialogunderlag med viktiga frågeställningar, dels med goda exempel och idéer från några av våra medlemsföretag. Det behöver inte vara så krångligt. Årets säkerhetstema är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER