131129 Byggindustrin avser Framtidsbygge.
Erik Nordström på Vägverket..
Bild: Magnus Gotander, Bilduppdraget.

Arbetsmiljö & Hälsa

Sveriges Byggindustriers verksamhet ska inriktas på att stödja företagens arbete med att utveckla en god och säker arbetsmiljö. Målet är friska medarbetare. Vi ska:

  • Arbeta för ett regelsystem som underlättar och stödjer arbetsmiljöarbetet
  • Samverka med andra organisationer samt myndigheter
  • Kartlägga omfattningen av och orsaker till ohälsa
  • Bedriva opinionsbildande verksamhet

Korta fakta:

  • Byggsektorn i Sverige har bättre arbetsmiljö och färre olyckor än andra länder
  • Arbetsolyckorna har långsiktigt minskat
  • Trivseln är hög inom byggbranschen
  • Sjukfrånvaron är låg
  • Sveriges Byggindustrier strävar mot ännu säkrare arbetsplatser och att byggarbete i sig ska vara hälsofrämjande

En säker arbetsplats - nollvision mot olyckor

Sveriges Byggindustrier vill med projektet En säker arbetsplats markera att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi arbetar tillsammans med medlemsföretag och fack för en nollvision. Sveriges Byggindustrier har sedan 2012 satsat 50 miljoner kr extra för att lyfta säkerhetsfrågorna, öka medvetenheten om risker och förändra attityder. Mer information om arbetet inom En säker arbetsplats finns att läsa här

Nyheter
2018-06-14

Sjukfrånvaron i bygg lägre än genomsnittet

Tre snabba med Björn Samuelson, expert inom hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier

Läs mer
2018-04-26

Webbutbildningen nu på engelska och polska

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige. 

Läs mer
2018-04-26

Stort engagemang inför Säkerhetsdagen

Nu är det dags för den årliga Säkerhetsdagen igen. Initiativet togs för några år sedan av våra regionala arbetsmiljörådgivare och det är framför allt de som varje år jobbar och lobbar för att branschen denna dag ska samlas och fokusera extra på säkerheten. Visionen är allt jämt Noll olyckor på våra byggarbetsplatser. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER