131129 Byggindustrin avser Framtidsbygge.Erik Nordström på Vägverket..Bild: Magnus Gotander, Bilduppdraget.

Arbetsmiljö & Hälsa

Sveriges Byggindustriers verksamhet ska inriktas på att stödja företagens arbete med att utveckla en god och säker arbetsmiljö. Målet är friska medarbetare. Vi ska:

  • Arbeta för ett regelsystem som underlättar och stödjer arbetsmiljöarbetet
  • Samverka med andra organisationer samt myndigheter
  • Kartlägga omfattningen av och orsaker till ohälsa
  • Bedriva opinionsbildande verksamhet

Korta fakta:

  • Byggsektorn i Sverige har bättre arbetsmiljö och färre olyckor än andra länder
  • Arbetsolyckorna har långsiktigt minskat
  • Trivseln är hög inom byggbranschen
  • Sjukfrånvaron är låg
  • Sveriges Byggindustrier strävar mot ännu säkrare arbetsplatser och att byggarbete i sig ska vara hälsofrämjande

En säker arbetsplats - nollvision mot olyckor

Sveriges Byggindustrier vill med projektet En säker arbetsplats markera att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi arbetar tillsammans med medlemsföretag och fack för en nollvision. Sveriges Byggindustrier har sedan 2012 satsat 50 miljoner kr extra för att lyfta säkerhetsfrågorna, öka medvetenheten om risker och förändra attityder. Mer information om arbetet inom En säker arbetsplats finns att läsa här

Nyheter
2018-11-08

En god arbetsmiljö motverkar psykisk ohälsa

Sveriges Byggindustrier har länge arbetat med att motverka psykisk ohälsa genom att stötta våra medlemsföretag i utvecklandet av en god och säker arbetsmiljö. Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas på sina arbetsplatser, vara friska och må bra.

Läs mer
2018-09-27

Patrik Jakobsson: "Planering och samverkan ger säkra arbetsplatser!"

Den 26 september arrangerade Sveriges Byggindustrier ett heldagsseminarium på Clarion Arlanda med fokus på tunga montage och leveranser. Hallå där! Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare och initiativtagare. 

Läs mer
2018-06-26

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling i byggbranschen

Små arbetsgrupper, goda medianlöner och lika möjligheter för män och kvinnor att bli chef. Det är områden där byggbranschen utmärker sig positivt. Det visar en ny undersökning från Nyckeltalsinstitutet.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut