Rehabilitering och anpassning

Överenskommelse om regional anpassningsverksamhet inom byggsektorn (RAB)

Parterna har tecknat ett avtal om anpassningsgruppsverksamhet för att säkerställa arbetsanpassning och rehabilitering av medarbetare med sådana behov verksamma i byggsektorn.

Arbetsgivarpart:

 • Sveriges Byggindustrier
 • Måleriföretagen i Sverige
 • Plåtslageriernas Riksförbund
 • Glasbranschföreningen
 • VVS Företagen
 • Elektriska Installatörsorganisationen EIO
 • Maskinentreprenörerna

Arbetstagarpart:

 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads)
 • Seko
 • Svenska Målareförbundet
 • Svenska Elektrikerförbundet

Överenskommelse om anpassningsverksamhet finns även mellan ArbetsförmedlingenFörsäkringskassan och Galaxen.

Central styrgrupp för RAB:

Sveriges Byggindustrier: Johan Hallberg
Byggnads: Ola Olsson
SEKO: Björn-Inge Björnberg
Arbetsförmedlingen: Goran  Sehovac, Per Samuelsson
Försäkringskassan: Mikael Boman
Galaxen Bygg AB:Per Kågström, Anna Wiklund

• I landet finns 25 RAB- grupper
• Sveriges Byggindustrier tillsätter ordförande i anpassningsgrupperna

Läs mer om anpassningsgrupperna på www.anpassningsgruppen.se

skriv ut

KONTAKT

Johan Hallberg, verksamhetsansvarig
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER