Referensgrupp arbetsmiljö

Organisationens arbete med arbetsmiljöfrågor diskuteras och förankras i en referensgrupp bestående av företagsrepresentanter och representanter för de olika regionerna inom Sveriges Byggindustrier. 

För kompletterande frågor kontakta Berndt Jonsson.


skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER