Referensgrupp arbetsmiljö

Organisationens arbete med arbetsmiljöfrågor diskuteras och förankras i en referensgrupp bestående av företagsrepresentanter och representanter för de olika regionerna inom Sveriges Byggindustrier. 

För kompletterande frågor kontakta Björn Samuelson.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER