Galaxen

Galaxen Bygg AB är organiserad i fyra regioner vars verksamhet täcker hela landet. Galaxen har sitt säte i Stockholm och grundades 1986. Företagets kärnverksamhet baseras på en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen. Information om regionindelning finns under fliken kontakta oss.

Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Målaremästarnas Riksförening, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier.

Ö 2/1014 Avtal om särskilda regler vid anställning som innefattar rehabilitering inom Galaxenverksamheten (pdf).

Rehabiliteringsarbete inom Galaxen

Galaxens uppgift är att ordna rehabilitering genom anpassat arbete för personer med funktionshinder och som har anknytning till byggsektorn. Målet för verksamheten är ytterst att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. I de fall som en Galaxenanställning rekommenderas av anpassningsgruppen är det gruppens gemensamma ansvar att finna lämplig placering. Galaxen, med mycket goda kontakter i byggbranschen, ser sedan till att personen placeras i ett företag där arbetsuppgifter ordnas på det sätt som rehabiliteringsplanen anger. Anställningen omprövas varje år och kan förlängas maximalt fyra år.

Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Galaxen

Galaxens verkar förebyggande med informations och utbildningsinsatser till företag och till skolor. Bland annat genomför Galaxen utbildningar om förebyggande arbetsmiljö i byggprogrammen i hela landet.

Läs mer på Galaxens hemsida.

skriv ut

GalaxenBygg_CMYK.jpg

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER