Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA)

BCA är ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Seko Väg o ban.

BCA definieras i Arbetsmiljöavtalen som ingår i Byggavtalet och i Väg & Banavtalet.

I BCA ingår 2 representanter för vardera Sveriges Byggindustrier, Byggnads och SEKO. Dessutom är ständigt adjungerade en representant för Ledarna.

BCA:s uppgift är att inom arbetsmiljöområdet:

  • utgöra ett beredningsorgan vid förslag till avtalsändringar
  • ta ställning i partsgemensamma angelägenheter
  • besluta om myndighetskontakter
  • behandla utbildningsfrågor
  • upprätta förslag till partsgemensamma informationsinsatser
  • upprätta förslag till utredningar
  • lämna rekommendationer om företagshälsovård
  • besluta om finansiering och genomförande av utredningar och forskningsinsatser
  • hålla en partsgemensam FoU-resurs

Representanter i BCA

Sveriges Byggindustrier
Björn Samuelson, 08-698 58 09
Staffan Sjömark, 063-14 10 91

Byggnads
Christer Roos, 010-601 10 84
Ulf Kvarnström, 019-603 24 05

SEKO Väg & Ban
Björn-Inge Björnberg, 08-791 41 34
Krister Rosén, 0703-42 47 29

Adjungerad
Ledarna
Irena Franzén, 076-627 92 66


BCA publicerar utredningsrapporter och informationsskrifter inom området hälsa och säkerhet. Beställ/ladda ner.

Statistik och rapporter

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER