Sysselsatta och arbetslösa byggnadsarbetare

Klicka på diagrammen för större bild.

sysselsattaarbetslosa.png

Källa: Arbetsförmedlingen och BI

Under 1970- och 1980-talen varierade andelen arbetslösa byggnadsarbetare i Byggnads medlemskår mellan 2 och 10 procent. I början av 1990-talet ökade den dramatiskt. Som en följd av bland annat den kraftiga nedgången i bostadsproduktionen steg arbetslösheten från 5 till 25 procent av de yrkesverksamma medlemmarna.

Högkonjunkturåren i slutet av 1990-talet gjorde det möjligt att få arbete inom andra branscher och detta ledde bland annat till att cirka 20 000 byggnadsarbetare lämnade byggbranschen. Antalet arbetslösa minskade, om än i något långsammare takt än medlemsavgången. Under de närmast påföljande åren ökade åter arbetslösheten och hade kommit upp till 10 procent år 2004. Tack vare en uppgång i konjunkturen minskade sedan antalet och 2008 noterades 4,1 procent som arbetslösa. I spåren av finanskrisen under hösten 2008 nåddes en ny topp – 8,9 procent – 2009. Marknaden började dock snabbt återhämta sig, vilket gjorde att sysselsättningen steg och arbetslösheten sjönk. År 2014 hade andelen minskat till 4,7 procent av de yrkesverksamma byggnadsarbetarna. Under den senaste tioårsperioden har Byggnads haft ungefär 100 000 yrkesverksamma medlemmar.

Nyheter statistik
2017-07-25

Fakta om utrikes födda i byggbranschen

Inom byggindustrin är andelen utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Till största delen kommer de utrikes födda i byggindustrin från europeiska länder. 

Läs mer
2016-09-26

Peab återigen största byggföretaget på den svenska marknaden

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden. Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från Sveriges Byggindustrier. Ny på listan över de tio största företagen är Serneke Group, på plats nummer 8.  

Läs mer
2016-01-20

Fakta om byggandet 2015

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av väsentlig betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den tillhandahåller de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läs mer
skriv ut