Anställda i Byggindustrin

Klicka på diagrammen för större bild.

Fördelning efter verksamhetsområde

anstallda.png

Källa: SCB

Byggindustrin kan delas upp i de tre verksamhetsområdena Byggentreprenörer (SNI 41), Anläggningsentreprenörer (SNI 42) samt Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (SNI 43). Till det tredje verksamhetsområdet hör till exempel VVS, elinstallation, golvbeläggning, måleri och glasmästeri.

Under perioden 2001-2014 ökade det totala antalet anställda i byggindustrin från 182 000 till 267 000. År 2014 fanns 71 000 av de anställda hos byggentreprenörerna, 21 000 hos anläggningsentreprenörerna och 175 000 hos de specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörerna.

Genom SNI-omläggningen tillkom det, genom omklassificeringar, ”nya” branscher framför allt inom SNI 42. Detta avspeglas i anställningsstatistiken på så sätt att en viss förskjutning från byggentreprenörer mot anläggningsentreprenörer ägt rum sedan 2008. Andelen anställda hos byggentreprenörerna minskade från 29 till 27 procent mellan 2008 och 2014, medan den ökade från knappt 5 till 8 procent hos anläggningsentreprenörerna. Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer har haft runt 65 procent av de anställda under hela perioden 2001-2014. 

Nyheter statistik
2017-07-25

Fakta om utrikes födda i byggbranschen

Inom byggindustrin är andelen utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Till största delen kommer de utrikes födda i byggindustrin från europeiska länder. 

Läs mer
2016-09-26

Peab återigen största byggföretaget på den svenska marknaden

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden. Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från Sveriges Byggindustrier. Ny på listan över de tio största företagen är Serneke Group, på plats nummer 8.  

Läs mer
2016-01-20

Fakta om byggandet 2015

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av väsentlig betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den tillhandahåller de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läs mer
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER