kompetens.jpg

Kompetensförsörjning

De närmaste åren står byggsektorn inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Det gör att kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns utbildnings- och karriärmöjligheter inom branschen. Universitet/högskola, yrkeshögskola, gymnasium och lärling är några av de möjliga ingångarna inom bygg.

En inkluderande bygg- och anläggningsbransch

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin. Det är viktigt att bredda rekryteringsbasen, därför arbetar vi för en byggbransch där alla ska vara välkomna. En modern, stark och attraktiv bygg- och anläggningsindustri måste vara jämlik och inkluderande där nolltolerans mot alla sorters diskriminering och trakasserier är en självklarhet. Läs mer om mångfald och jämställdhet

Vi måste bli fler om vi ska bygga mer

Vi verkar för att öka antalet sökande till landets alla byggutbildningar på olika nivåer - gymnasium, yrkeshögskola och högskola. Vi arrangerar bland annat yrkestävlingar,  studiebesök för skolor, Future City, medverkar på mässor, kompetensutveckling. Läa mer om alla yrken på www.byggare.com

Vi jobbar aktivt för att stärka samarbetet mellan bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet för att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Läs mer om vårt arbete inom skola och byggutbildning


Nyheter
2018-11-30

Ett år sedan #sistaspikenikistan

Det är nu ett år sedan #sistaspikenikistan, #metoo-uppropet för kvinnor inom byggbranschen i Sverige, startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge. Uppropet samlade in cirka 5 000 underskrifter och 200 vittnesmål från kvinnor i hela byggsektorn. Läs tre frågor med Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, om vad som har hänt sedan #sistaspikenikistan startades.

Läs mer
2018-11-22

Jämställdhetsbygget, byggbranschens jämställdhetspris

Nu lanseras Jämställdhetsbygget, ett pris som syftar till att uppmärksamma satsningar som bidrar till en mer jämställd byggbransch. Initiativtagare till priset är fyra unga och samhällsengagerade kvinnor.

Läs mer
2018-10-23

Så kan du hitta nya medarbetare

Svårt att hitta rätt kompetens? Då kan Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins praktikprogram Tekniksprånget och Jobbsprånget vara något för er. Nedan kan du anmäla dig till ett webinarium om du vill veta mer.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut