Ett modernt medarbetaravtal

Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet.

Ett modernt medarbetaravtal kännetecknas bland annat av:

 • att det är gemensamt för alla medarbetare i sektorn med möjlighet till
  – företagsanpassade löneformer och allmänna villkor,
  – flexibilitet i arbetstidsregler,
  – individuella överenskommelser,
  – ökat individuellt inflytande,
  – delegerat ansvar,
 • fackklubbar med förhandlingsmandat,
 • att det är lättläst, begripligt och medför få tvister,
 • lägsta godtagbara nivå för lön och allmänna villkor.
Nyheter kollektivavtal och arbetsrätt
2017-11-23

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

Tisdagen 21 november signerade Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, principöverenskommelsen om etableringsanställningar mellan fack och arbetsgivare.

Läs mer
2017-11-10

Tummen ner för regeringens förslag om entreprenörsansvar

Regeringens förslag om entreprenörsansvar är ett försök att anpassa svensk lag till ett EU-direktiv från 2014 om utstationering. Syftet med direktivet är säkerställa att utstationerade arbetstagare skyddas. - Lagstiftaren har sökt en lösning på ett problem som inte finns, anser Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2017-11-09

Ny informationsskrift om skyddsombudsutbildning

En ny informationsskrift om skyddsombudsutbildning enligt Väg- och Banavtalet finns att hämta här

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut