Arbetsgrupper skapar förändring
AVTAL 2017 2017-11-08

Arbetsgrupper skapar förändring

I maj 2017 träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Vid sidan av det nya avtalet kom parterna också överens om att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor hur diskussionen går i grupperna.

Hur många arbetsgrupper sitter Sveriges Byggindustrier med i?

- Rätt många. Vi deltar i grupper med tjänstemannafacken (Ledarna, Sveriges ingenjörer och Unionen) och Seko samt en särskild arbetsgrupp med Byggnads.

Vad har diskussionerna i grupperna kretsat kring?

- I arbetsgruppen med tjänstemännen har diskussionerna kretsat kring arbetet om tider och hur arbetet ska bedrivas. I denna grupp handlar det om hur vi kan få in fler i arbete och hur man öppnar upp för fler kategorier att få jobb. Men vi samtalar även om frågor som rör arbetsmiljö.

Integration, jämställdhet och mångfald är aktuella frågor?

- Ja. På Byggavtalet har vi ett antal grupper som pågott sedan tidigare; en som handlar om jämställdhet, en om integration och mångfald. Ett resultat av dessa har blivit yrkesorienteringspraktik och yrkesintroduktionsavtal som ska öppna upp för nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Pratar ni lön?

- Vi har en Paragraf 3-grupp som har varit ute på ett flertal arbetsplatser för att kolla hur lönefrågan hanteras. Där har vi lite olika ingångsvärden, men både Byggnads och Sveriges Byggindustrier vill nog åstadkomma förändringar i löneparagrafen och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.

Du gör mig nyfiken. Hur är relationen med Byggnads i dag?

- En avtalsrörelse är inte den bästa miljön för att ta till långtgående förändringar i avtal, det gör man i fredstid när man har ett gott samtal. Jag tror att vi har ett gott samtal nu. Det finns goda förutsättningar att lösa mycket.


skriv ut
epost
Share
skriv ut