Arbetsgivare träffade nyanlända ingenjörer
Skola & Byggutbildning 2017-09-15

Arbetsgivare träffade nyanlända ingenjörer

Den 14 september träffades arbetsgivare och nyanlända inom praktikprogrammet På rätt plats  i Göteborg. Initiativets syfte är att hitta nya sätt att rekrytera och sammanföra arbetsgivare med nyanlända som besitter kompetens inom samhällsbyggnad.

Byggtakten är i Västsverige och efterfrågan på kompetens är hög. Sveriges Byggindustrier är en av medarrangörerna till praktikprogrammet som kommer att avslutas i september. Torsdagens träff var den första gången under projektet som privata företag, däribland medlemmar i Sveriges Byggindustrier, var på plats.

- På Rätt Plats är integration som fungerar, som ger riktiga resultat. Ska vi bygga mer måste vi bli fler och då är På Rätt Plats är en bra och viktig kontaktyta för våra företag att träffa och rekrytera nyanlända ingenjörer, säger Ann-Sofie Lind, som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor på Sveriges Byggindustrier i Göteborg.

Under träffen höll arbetsgivare presentationer om deras respektive organisation. Sveriges Byggindustrier var på plats för att berätta om utmaningarna inom samhällsbyggnadsbranschen.

Träffen avslutades med ett mingel där besökare kunde dela ut CV:n och knyta kontakter med arbetsgivare.

På rätt plats, har pågått i ett halvår. Samtliga femton praktikanter som har gått praktikprogrammet har gått vidare i någon form av sysselsättning, genom fortsatt praktik, anställning eller studier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut