Arbetsgivardeklaration på individnivå – ett nytt sätt att redovisa arbetsgivaravgifter
Foto: Max Nykvist
Sund konkurrens 2017-05-11

Arbetsgivardeklaration på individnivå – ett nytt sätt att redovisa arbetsgivaravgifter

Riksdagen fattade i går beslut om att nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

Sveriges Byggindustrier har under en längre period arbetat för att regler om arbetsgivardeklarationer på individnivå ska införas. Förhoppningen är att detta, tillsammans med personalliggarna, ska försvåra svartarbete och stärka den sunda konkurrensen.

I dag redovisar arbetsgivare avdragen skatt som en klumpsumma där beloppet inte delas upp på specifika anställda. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda löner och avdragen skatt redan från början till respektive anställd. Detta innebär att Skatteverket lättare kan kontrollera att arbetsgivaren betalat in de skatter och avgifter som belöper på utbetalda löner. Löntagare kommer också att kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se sina egna, individuella uppgifter som arbetsgivaren har redovisat.

Införandet av reglerna kommer att ske stegvis. Den 1 juli 2018 ska företag som i dag ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla samtliga övriga arbetsgivare, totalt 400.000 i Sverige.

Skatteverket genomför nu ett omfattande samarbete med bland annat leverantörer av programvara för bokföring och redovisning. Syftet är att göra det lätt att göra rätt i företagens administration.

Läs propositionen här

skriv ut
epost
Share
skriv ut