Arbetsdomstolen dömer enhälligt för likabehandlingsprincip
Mats Åkerlind, vice vd Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2016-09-14

Arbetsdomstolen dömer enhälligt för likabehandlingsprincip

I en dom som meddelades i dag har arbetsdomstolen valt att gå på Sveriges Byggindustriers linje vad gäller likabehandlingsprincip för utländska och svenska arbetstagare. Byggnads har stämt Sveriges Byggindustrier och företaget ICDS Constructors Ltd med hänvisning till att företaget har betalat ut för låg lön. Trots att ICDS har följt byggavalets löneregler.

Idag är det generella kravet att alla byggnadsarbetare, svenska som utländska, ska kunna visa upp ett yrkesbevis eller erkännandeintyg om yrkestillhörighet för att få rätt till högsta lönenivån i byggavtalet. Annars gäller 88 procent av lönen. 

- Det är glädjande att Arbetsdomstolen kommit fram till att utländska arbetstagare ska ha samma lön som svenska arbetstagare. Allt annat vore direkt diskriminerande och skulle leda till en särbehandling av svensk och utländsk arbetskraft. Det är mycket svårt att förstå varför vi ska ha olika löner beroende på om du kommer från Sverige eller inte, säger Mats Åkerlind förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

- Om Arbetsdomstolen hade gått på Byggnads linje om att outbildade byggnadsarbetare ska kunna begära full ersättning trots avsaknad av yrkesbevis och erkännandeintyg hade det omkullkastat hela yrkesutbildningsavtalet. Saknar man yrkesbevis ska man generellt erbjudas 88 procent av lönen, vilket gäller för arbetstagarna hos ICDS Constructors LTD. Är man lärling erbjuds man också 88 procent av lönen. Hade domen lett till att utländska byggnadsarbetare ska erbjudas full lön hade det varit svårt att motivera ungdomar att utbilda sig i fem år för en lägre lön än outbildade, säger Mats Åkerlind förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Mer information

Arbetsdomstolens dom nr 55/16

Sydsvenskan: Byggnads förlorade lönestrid i AD

Arbetet: Okej att betala utländska arbetare 88 procent av lönen

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Mats Åkerlind, vice vd