Äntligen nära-nollenergidefinition, efter lång väntan
Maria Brogren, energi- och miljöchef
Foto: Rosie Alm
Energi & Miljö 2016-12-08

Äntligen nära-nollenergidefinition, efter lång väntan

I maj 2010 beslutade EU om direktivet om byggnaders energiprestanda. I dag, med bara två respektive fyra år kvar till dess att kraven ska vara genomförda i byggprojekten, kom äntligen beskedet att regeringen beslutat om den ändring i Plan- och byggförordningen som krävs för att Boverket ska kunna gå vidare och införa nära nollenergidefinitionen i Boverkets byggregler (BBR).

– Det är inte bra att det har dröjt så här länge, men det är ändå sympatiskt att Peter Eriksson i sitt pressmeddelande visar förståelse för de svårigheter förseningen kommer att innebära för branschen, säger Maria Brogren , energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Direktivet innebär att alla nya byggnader i EU:s medlemsländer ska vara s.k. nära nollenergibyggnader kring 2020, men vad som menas med nära noll lämnades till respektive medlemsland att besluta. Sedan dess har Sveriges Byggindustrier bett regeringen slå fast en definition för nära noll i Sverige.

– Nu ska vi analysera vad beslutet innebär i praktiken och vilka konsekvenser det kan få för byggandet. Vi kommer också att ha en dialog med Boverket om vad nära nolldefinitionen innebär för utformningen av energikraven i BBR. Det är viktigt att kraven premierar god kvalitet i byggandet och att de krav som ställs följs upp på ett sätt som skapar förutsättningar för rättvis konkurrens, avslutar Maria Brogren.

skriv ut
epost
Share
skriv ut