Äntligen kriterier för hormonstörande egenskaper
Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
Energi & Miljö 2016-06-15

Äntligen kriterier för hormonstörande egenskaper

EU-kommissionen har presenterat förslag till kriterier för utvärdering av hormonstörande egenskaper hos ämnen. Det är något Sveriges Byggindustrier länge har efterfrågat. Förslaget välkomnas därför som underlag för fortsatt diskussion.

– Det behövs vetenskapligt grundade kriterier för att vi ska kunna ställa krav vid produkt- och materialval. Nästa steg blir att resultat av utvärderingarna blir tillgängliga i säkerhetsdatablad och annan produktinformation. Viktigt där är att haltgränsen för redovisning sätts tillräckligt lågt, säger Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier.

Förslaget från EU-kommissionen hanterar lagstiftning om bekämpnings- och växtskyddsmedel och utgår från WHO:s definition av hormonstörande egenskaper. Det presenterar strikt vetenskapligt grundade kriterier för farovärdering. Samtidigt öppnas för vetenskapligt grundade undantag och riskvärdering, något som måste bevakas så att tillämpningen av kriterierna inte urvattnas.

–  En svårighet med hormonstörande ämnen är att de påverkar i mycket låga halter. De ingår i styrsystemen hos levande organismer och kan påverka på många olika sätt. Fertilitet, fetma, fosterutveckling samt risk för diabetes, och vissa cancerformer kan alla påverkas av exponering för denna typ av ämnen, säger Marianne Hedberg

– Kriterierna blir verktyg för att bedöma om ämnen kan verka hormonstörande och därmed ett sätt att komma vidare med arbetet för ett hållbart byggande med framtidssäkrade material. Information är grundläggande för utvärdering både nu och i framtiden, vi måste veta vad vi bygger in, avslutar Marianne Hedberg.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Marianne Hedberg, miljöexpert