Iman_Bayazi_Satu_Lindstrom_Tina_Skytte._Foto_Ellen_Norman.JPG
Iman Bayazi från Sveriges Byggindustrier tillsammans med Satu Lindström och Tina Skytte från Arbetsförmedlingen.
Foto: Ellen Norman
BI Öst 2017-02-10

Anställa utländsk arbetskraft – skyldigheter och möjligheter

En arbetsgivare har skyldighet att se till att svenska regler efterföljs vid anställning av utländsk arbetskraft. Men vad är det som gäller och vilka möjligheter finns? Vilka viktiga åtaganden har arbetsgivare som vill anställa tredjelandsmedborgare?

Den 10 februari fanns BI Öst och Arbetsförmedlingen på plats vid infoträffen: Skyldigheter och möjligheter vid anställning av utländsk arbetskraft. Iman Bayazi, arbetsrättsjurist på BI Öst, inledde med att visa en sammanfattning Skatteverket tagit fram: Skillnaden mellan EU/EES-medborgare och tredjelandsmedborgare – en sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på vid arbete i Sverige. Denna beskriver tydligt vad svensk lagstiftning kräver och inte.

Som arbetsgivare har man viktiga åtaganden om man vill anställa tredjelandsmedborgare:

 • Innan arbetsgivaren anställer en tredjelandsmedborgare finns en skyldighet att kontrollera de handlingar som visar att arbetstagaren har tillstånd att vistas och arbeta i Sverige.
 • Tredjelandsmedborgare som vill arbeta i Sverige måste inneha arbetstillstånd.
 • Arbetsgivaren ska dessutom, under anställningstiden och minst tolv månader därefter, behålla en kopia eller ett utdrag som visar att arbetstagaren har arbetstillstånd.
 • Arbetsgivaren ska också, senast månaden efter den kalendermånad som anställningen påbörjades, underrätta Skatteverket om anställningen.

- Det är väldigt mycket ansvar som ligger på dig som arbetsgivare. Du ska fungera som gränspolis, Migrationsverk och Skatteverk, menade Iman.

Under infoträffen fick deltagarna även veta om praktiska detaljer kring anställningserbjudande och arbetstillstånd, vilka villkor som gäller för att anställa tredjelandsmedborgare samt vilka sanktioner som finns.

Nyanlända och byggbranschen

Från Arbetsförmedlingen kom Satu Lindström och Tina Skytte som berättade om olika sätt för nyanlända att få jobb. Genom etableringsuppdraget skapas förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

Ett projekt de driver är Snabbspåret där målet är att korta tiden från att nyanlända kommer till Sverige tills det att som får jobb, att använda kompetensen rätt och att branscher med brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

- Det vi behöver er hjälp med är att bedöma yrkeskompetensen ute på arbetsplatserna, sa Satu till deltagarna.

Vad kan då Arbetsförmedlingen erbjuda för nyanlända och byggbranschen? Både yrkeskompetensbedömning och språkpraktik som en väg in mot erfarenhet i landet. Som stöd till arbetsgivare som anställer nyanlända finns subventionerade anställningsformer:

 • Traineejobb
 • Yrkesintroduktionsanställning
 • Instegsjobb – arbete kombinerat med svenska studier
 • Nystartsjobb

Om du som arbetsgivare vill anställa nyanlända behöver du uppfylla följande:

 • Kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga förmåner.
 • Registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Ej näringsförbud.
 • Inga skatteskulder eller betydande betalningsanmärkningar.
 • Ansökan ska alltid lämnas till och även diskuteras med Arbetsförmedlingen innan anställning påbörjas.
skriv ut
epost
Share
skriv ut