Amorteringskrav motverkar målet att öka nyproduktion av bostäder
Bostäder & Infrastruktur 2015-05-20

Amorteringskrav motverkar målet att öka nyproduktion av bostäder

Regeringen och allianspartierna uppges vara överens om att få till en lagändring som möjliggör för Finansinspektionen att införa amorteringskrav på bolån. Sveriges Byggindustrier är fortsatt negativt till att ett amorteringskrav införs då det med all sannolikhet skulle minska bostadsbyggandet och hindra målet om minst 250 000 nya bostäder till år 2020.

- Ett tvingande amorteringskrav, lika för alla, kommer att motverka målet att öka nyproduktionen av bostäder. Det drabbar inte minst hushåll med lägre inkomster. Det unga paret som vill in på bostadsmarknaden kommer att få det ännu svårare med ett amorteringskrav, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson.

- Vad Finansinspektionen bortser ifrån är att priserna drivs upp som en följd av bristerna i dagens bostadsmarknad. Det är ett bristfälligt utbud och en allt för svag rörlighet på marknaden, kombinerat med en kraftig urbanisering som har lett fram till en stark prisutveckling, inte minst i storstäderna. Det löses inte med ett tvingande amorteringskrav, säger Ola Månsson.

- För att undvika dramatiska åtgärder med allvarliga konsekvenser är nu hög tid för en grundlig konsekvensanalys av vad ett amorteringskrav faktiskt skulle innebära för rörligheten på bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bostäder. Fokus bör ligga på att ta fram åtgärder som löser de grundläggande problem som gör att vi idag inte har en fungerande bostadsmarknad. Konkret handlar det om vad man kan göra för att öka bostadsutbudet, säkerställa efterfrågan och trygga rörlighet i beståndet, avslutar Ola Månsson. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd