Modern building with several balconys
Bostäder & Infrastruktur 2015-03-11

Amorteringskrav sätter stopp för bostadsbyggandet

Sveriges Byggindustrier anser att Finansinspektionens förslag om obligatoriska amorteringskrav sätter käppar i hjulet för bostadsbyggandet. 

Förslaget ska gå i kraft inom fem månader och de som vill in på bostadsmarknaden ska sätta sig in i komplicerade regler. Detta slår mot de förstagångsköpare som vill in på bostadsmarknaden.

– Regeringens målsättning att bygga 250 000 bostäder fram till 2020 är tuff i sig och blir ännu mer omöjlig om tvingande amorteringskrav införs. Regeringen måste vara medvetna om detta och väga dessa konsekvenser mot de eventuella risker de ser med en ökad skuldsättning i hushållssektorn, säger Ola Månsson vd Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggande är en finansiellt relaterad verksamhet. Behovet av lånat kapital kommer alltid att finnas oavsett vem som ska finansiera bostäderna. Vare sig privata eller kommunala fastighetsföretag förfogar idag över det kapital som fordras för att ett ökat hyresrättsbyggande skulle kunna kompensera ett minskat byggande av ägda bostäder, enligt en rapport Sveriges Byggindustrier nyligen presenterat.

– Vi sätter oss gärna och diskuterar med regeringen hur vi skapar en bättre fungerande bostadspolitik. Vi behöver en bostadspolitik med långsiktiga spelregler för både ägda och hyrda bostäder som kopplar samman investeringar i infrastruktur med bostadsinvesteringar. En bostadspolitik baserad på marknadskrafter med social hänsyn till svaga hushåll, avslutar Ola Månsson.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd