DSC_0037.jpg
Foto: Björn Wellhagen
Bostäder & Infrastruktur 2014-11-11

Amorteringskrav gör det svårare för dem som står utanför bostadsmarknaden i dag

Finansinspektionen föreslår i dag att nya bolånetagare stegvis ska amortera ner sina lån till 50 procents belåningsgrad, vilket gör det svårare för de som står utanför bostadsmarknaden i dag - inte minst unga - att efterfråga nya bostäder.

- Tillväxten i svensk ekonomi kommer sannolikt att minska om amorteringskrav införs eftersom hushållens utrymme för konsumtion då blir lägre. Hushållens efterfrågan har de senaste åren bidragit till den relativt goda konjunkturen i Sverige jämfört med de flesta länder i vår omvärld, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Amorteringskrav och tidigare infört bolånetak gör det svårare för dem som står utanför bostadsmarknaden i dag, inte minst unga, att efterfråga nya bostäder. Grundproblemet är dock ett för lågt utbud på bostadsmarknaden. Det har byggts få bostäder under de senaste tjugo åren. Dessutom är rörligheten i beståndet dålig. Reavinst- och uppskovsskatt ger inlåsningseffekter och små incitament att efterfråga nya bostäder. På den hyrda marknaden blockerar hyressättningssystemet att flyttkedjor skapas.

- Dock ser vi ingen risk för en bostadsbubbla. Skuldtillväxten beror på att det i dag är hushållen själva som finansierar nya bostäder. Hushållen har god betalningsförmåga och stora tillgångar. De stigande priserna på bostadsmarknaden förklaras av hushållens stigande disponibla inkomster, fallande räntenivåer, lågt byggande och urbanisering, avslutar Björn Wellhagen

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef