vinjett_s_elvsborg.gif

Branschutskott Södra Älvsborg

Utskottet för Södra Älvsborg är ett utskott inom Sveriges Byggindustrier (BI) Väst. Utskottets mål är en attraktiv byggbransch i Södra Älvsborg. I utskottets mening innefattar Södra Älvsborg: Borås, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd. Målet är en utveckling i samverkan mellan företagen till gagn för såväl det enskilda företaget som för hela branschen.

Utskottet företräder och informerar medlemsföretag, samhälle/kommun/högskola och näringsliv i gemensamma intressefrågor och branschrelaterade frågor.

 Fokusområden

  • Kompetensförsörjning - Attraktion
  • Arbetsmiljö
  • Dialog med Borås stad

Södra Älvsborg

Ledamöterna i utskottet utgör ett representativt urval från de kategorier av företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. På så sätt erhålls en bred kompetens med förmåga att driva branschgemensamma frågor. År 2018 har utskottet följande sammansättning:

Stefan Lindvert, ordf. Peab
Daniel Paterson RO Gruppen 
Elisabeth Dahlgren ByggArvid
Hans Hermansson Tornstaden
Andreas Thylander Skanska
Tommy Larsson Tommy Byggare
Peter Serrander Fristad Bygg
Glenn Svensson GH Olofssons Bygg
Andreas Brendinger Sveriges Byggindustrier 

skriv ut