vinjett_s_elvsborg.gif

BI Södra Älvsborg

Utskottet för Södra Älvsborg är ett utskott inom Sveriges Byggindustrier (BI) Väst. Utskottets mål är en attraktiv byggbransch i Södra Älvsborg. I utskottets mening innefattar Södra Älvsborg: Borås, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd. Målet är en utveckling i samverkan mellan företagen till gagn för såväl det enskilda företaget som för hela branschen.

Utskottet företräder och informerar medlemsföretag, samhälle/kommun/högskola och näringsliv i gemensamma intressefrågor och branschrelaterade frågor.

5 Fokusområden

  • Arbetsmiljö
  • Dialog med Borås stad
  • Dialog med Byggnads
  • Kompetensförsörjning
  • Öka intresset för branschen att tillsammans göra Södra Älvsborg till en attraktiv byggbransch

Utskottet representeras 2015 av 9 medlemsföretag och just nu sker en rekrytering av ytterligare företag.

Under 2015 genomförs

  • 3 stycken s.k. Soppluncher där utskottet bjuder in branschen för intressanta föreläsningar
  • Bygginspirationsdagen – en dag där branschen samlas, nätverkar och diskuterar aktuella och intressanta ämnen. Årets tema: Psykosociala arbetsmiljö
  • Möten med Byggnads
  • Vara delaktig i träffar på Högskolan - engagemang i kompetensförsörjning
  • Tillsammans med arbetsgruppen inom Hus- och bostad genomföra dialogmöten med Borås stad

Missa inte 2015 års Bygginspirations dag - läs mer här!

Södra Älvsborg

Ledamöterna i utskottet utgör ett representativt urval från de kategorier av företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. På så sätt erhålls en bred kompetens med förmåga att driva branschgemensamma frågor. 2015 har utskottet följande sammansättning:

Stefan Lindvert, ordf. Peab
Ulf-Göran Andersson Ericsons Bygg
Elisabeth Dahlgren ByggArvid
Hans Hermansson Tornstaden
Thomas Johansson Skanska
Tommy Larsson Tommy Byggare
Peter Serrander Fristad Bygg
Glenn Svensson GH Olofssons Bygg
Magnus Widing RO-Gruppen
Carina Falk, Sekr. BI Väst

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER