Allt svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen
Foto: Jonas Gerdle
AVTAL 2017 2017-03-21

Allt svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen

Sund konkurrens är en nyckelfråga för byggbranschen, det bekräftades under Sveriges Byggindustriers personliga möten med 149 medlemsföretag ifjol. Frågan är än mer aktuell i en komplex omvärld med ökad internationell konkurrens. 

– Det behövs tydliga regler som gör att svenska och utländska byggföretag konkurrerar på lika villkor. Här har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar att snabbt hitta lösningar. Därför är jag väldigt glad över att vi nyligen har enats med Byggnads om en lägstalön för utstationerade byggnadsarbetare. Vi behöver också utveckla kollektivavtalen så att fler företag och arbetstagare vill organisera sig, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Långsiktigt arbete som ger resultat

Sveriges Byggindustrier arbetar strategiskt mot skattefusk och illojal konkurrens, tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom byggsektorn. Och arbetet ger resultat:

  • 2008 infördes rotavdrag för att minska svartarbete i byggbranschen.
  • 2016 infördes en lag om personalliggare i byggbranschen.
  • 2018 föreslås en lag om arbetsgivardeklarationer med individuppgifter träda i kraft.

 – Vi har gjort goda framsteg. Med de här reglerna blir det mycket svårare för oseriösa företag att inte bli upptäckta. Nu jobbar vi vidare för en lag om anmälningsplikt för utländska företag, vilket är ett viktigt steg för konkurrens på lika villkor, säger Ola Månsson.

Samtidigt har Sveriges Byggindustrier utvecklat närvaroredovisningssystemet ID06, vilket försvårar för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Sedan lagen om personalliggare infördes har det skett en dramatisk ökning av företag som ansluter sig till ID06, nu uppgår antalet till drygt 60.000!

Etiska regler och uppförandekod

Sveriges Byggindustrier är medlem i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd tillsammans med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer inom sektorn. I föreningens etiska regler står det bland annat att en aktör inom samhällsbyggnadssektorn ”inte får anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer” samt att ”svartjobb skall aktivt motverkas”. Sedan 2014 har Sveriges Byggindustrier dessutom en egen uppförandekod som alla medlemsföretag har förbundit sig att följa. Den fastställer att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens.

– Uppförandekoden är en viktig kvalitetsstämpel och överträdelser kan i värsta fall leda till uteslutning ur Sveriges Byggindustrier, säger Ola Månsson.

Ett alldeles nytt initiativ är Samverkan för noll olyckor i byggbranschen där Sveriges Byggindustrier samverkar med Trafikverket, fastighetsägare, byggherrar, konsulter och entreprenörer. Syftet är att öka kunskapen om, och kraven på, säkerhetsfrågor i samband med upphandling av bygg- och anläggningsprojekt.

– Vi ska tillsammans verka för en kravställning som höjer säkerheten i våra projekt. Det blir ytterligare en sanerande faktor som försvårar för oseriösa aktörer, avslutar Ola Månsson.

skriv ut
epost
Share
skriv ut